วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Home > PR News > สถาปนิกอิสาน ’56 เผยแนวคิด “สองฝั่งโขง : wisdom” เลือกขอนแก่น เป็นประตูสู่มหานครอาเซียน

สถาปนิกอิสาน ’56 เผยแนวคิด “สองฝั่งโขง : wisdom” เลือกขอนแก่น เป็นประตูสู่มหานครอาเซียน

สถาปนิกอีสาน ’56 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความร่วมมือของ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน และบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หนึ่งในงานสถาปนิกระดับภูมิภาค ที่เป็นเวทีแห่งการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ด้านสถาปัตยกรรม การจัดงานสถาปนิกระดับภูมิภาคได้ดำเนินการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้การจัดงานสถาปนิกล้านนาจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สถาปนิกทักษิณจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา และภาคอีสานในปีนี้คณะผู้จัดเลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่การจัดงาน บนเนื้อที่กว่า 3,400 ตารางเมตร เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กรวิชาชีพสถาปัตยกรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ พม่า ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนาม ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ที่กำลังจะมาถึงนี้

การจัดงาน สถาปนิกอีสาน ’56 ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สองฝั่งโขง : wisdom” ซึ่งสองฝั่งโขงเป็นบริเวณที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รวบรวมกลุ่มคนที่มีแบบแผนการดำเนินชีวิตที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว ตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยชนชาติต่างๆ กัน ทั้งจีน พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของภูมิภาคที่เรียกว่า อีสาน เป็นพื้นที่ผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆ ความเชื่อและประเพณีท้องถิ่นนำสู่การปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง แต่ก็อาศัยแม่น้ำมูล แม่น้ำชี เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงคนอีสาน ซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงในที่สุด จึงก่อให้เกิดภูมิปัญญาของชุมชนกับสายน้ำ กลายเป็นผลผลิตทางสถาปัตยกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของอีสาน แม่น้ำโขงจึงเป็นสิ่งยึดโยงคนสองฝั่งเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยมิตรภาพไปมาหาสู่กันตั้งแต่อดีต การดำรงชีวิตของผู้คนสองฝั่งโขงจึงเกิดการแลกเปลี่ยนและสืบทอดภูมิปัญญาร่วมกัน ดังนั้นความเป็นอีสานกับความเป็นคนสองฝั่งโขง จึงแยกกันไม่ออก ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม ทั้งหมดนี้เป็นต้นกำเนิดของการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมขึ้นในลุ่มแม่น้ำโขง จึงเป็นที่มาของแนวความคิดในการจัดงาน สถาปนิกอีสาน’56 ในครั้งนี้

งาน สถาปนิกอีสาน ’56 ยังคงเน้นรูปแบบการจัดงานให้มีกลิ่นไอความเป็นพื้นถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปีนี้คณะผู้จัดงานมุ่งเน้นสานสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อต้อนรับการเข้าร่วมการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC จึงได้เลือก จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่จัดงาน สถาปนิกอีสาน ’56 และเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้แสดงสินค้าได้พบปะเจรจากับกลุ่มนักธุรกิจจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยังเป็นการขยายกลุ่มผู้เข้าชมงานให้กว้างขึ้นอีกด้วย สำหรับกลุ่มเป้าหมายของงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย สถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการ ผู้จัดการโครงการ เจ้าของโครงการ ผู้ลงทุน ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ที่สนใจ โดยคณะผู้จัดงานมีแผนการขยายกลุ่มเป้าหมายสู่สถาปนิกเมืองลาวด้วย ซึ่งงานสถาปนิกอีสาน’56 ในครั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด และยังสามารถร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษ สำหรับผู้ที่ร่วมลงทะเบียนหน้างานมีสิทธิลุ้นรับ Noted pad holder ฟรีตลอดการจัดงาน

ภายในงาน สถาปนิกอีสาน ’56 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายจาก กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน อาทิ นิทรรศการสถาปัตยกรรมสองฝั่งโขง, นิทรรศการสถาบันการศึกษา, นิทรรศการผลงานของวิชาชีพสถาปัตยกรรม, การประกวดภาพถ่ายสถาปัตยกรรม, การแสดงผลงานออกแบบเชิงปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรม ร่วมกันของนักศึกษา (Workshop), สัมมนาวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ, บริการวิชาการแก่สังคม (หมอบ้าน) ซึ่งเป็นบริการให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านและอาคาร การแจกแบบบ้าน มากมายหลายแบบ, กิจกรรมสถาปนิกน้อย, การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านงานออกแบบและสิ่งก่อสร้าง และร่วมพบปะแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวความคิด และประสบการณ์ในการทำงานระหว่างกลุ่มสถาปนิกด้วยกันในงาน อาษาไนท์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน สถาปนิกอีสาน ’56 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดงานในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการนำเอาสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรืออีสาน มาเผยแพร่ และเป็นการรวมกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อสร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศซึ่งกันและกัน งานสถาปนิกอีสาน’56 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2556 ณ ขอนแก่น ฮอลล์ , เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น

สอบถามถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมส่วนงานประชาสัมพันธ์ฝ่ายการตลาดสื่อสารองค์กร
ปิยะเนตร จิตรุ่งเรือง : อรวรรณ ภู่สุวรรณ โทร. 0-2717-2477 ต่อ 110 , 086-399-1063
E-mail : Piyanate@ttfintl.com : Orawan_pr@ttfintl.com