วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Home > PR News > ดิจิตอลคอนเทนท์ไทย จับมือพันธมิตร เตรียมรุกตลาดเอเชีย

ดิจิตอลคอนเทนท์ไทย จับมือพันธมิตร เตรียมรุกตลาดเอเชีย

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนท์กว่า 50 บริษัทของไทย ร่วมกิจกรรมเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับผู้ประกอบการรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี โดย
การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) ในระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม ที่โรงแรมเซ็นทารา แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

งานนี้จัดขึ้นโดยมีกิจกรรมการสัมมนาและเจรจาการค้าเพื่อธุรกิจดิจิตอลคอนเทนท์ หรือ Digital Content Business Matching and Conference ซึ่งเป็นการให้ความรู้แบบเจาะลึกเกี่ยวกับการทำธุรกิจ
แอนิเมชั่น เกม และอีเลิร์นนิ่ง ในประเทศญี่ปุ่น และจีน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งสองประเทศมาให้คำ
แนะนำถึงแนวทางและรูปแบบการทำธุรกิจในประเทศนั้นๆ ต่อด้วยกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ และการให้คำปรึกษาเป็นรายบริษัทแก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นแบบเอ็กซ์คลูซีฟด้
วย

ตลาดดิจิตอลคอนเทนท์ของไทย ซึ่งรวมถึงแอนิเมชั่น วิช่วลเอ็ฟเฟกท์ (Visual Effect) เกม
และอีเลิร์นนิ่ง มีมูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาท และเป็นธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นผู้รับจ้างผลิตคอนเทนท์ให้ต่างชาติเป็นหลักและได้รับความเชื่อถือในระดับสากล มีผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์หรือแบรนด์ของตนเองบ้าง แต่ยังไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากมีปัญหาบางประการเช่น การขาดเงินทุน ขาดความนิยมจากผู้บริโภคในประเทศ ขาดบุคลากรที่มีศักยภาพ เป็นต้น
ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ประสานงานบูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ธุรกิจดิจิตอลคอนเทนท์ไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนหรือ AEC ในอนาคตอันใกล้

“ในการสัมมนาครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากญี่ปุ่นมาให้ข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับธุรกิจแอนิเมชั่นและลิขสิทธิ์สินค้าญี่ปุ่น โดยเฉพาะในส่วนของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนนั้น สามารถทำเงินได้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งถ้าหากภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่ออกฉายได้รับความนิยม จะทำรายได้เป็นมูลค่าหลายเท่าตัวจากการขายสินค้า คนไทยมีศักยภาพสูงพอที่จะสร้างตัวการ์ตูนให้กลายมาเป็นสินค้าลิขสิทธิ์เพิ่มมากขึ้น หากได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนและการส่งเสริมอื่นๆจากภาครัฐ” นายนิธิพัฒน์ สมสมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทยกล่าว

“นอกจากนี้ ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร อัคราชทูตฝ่ายพาณิชย์ประจำสถานทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ยังได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพทั้งเงินทุนและกำลังซื้อ การสร้างความร่วมมือเพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุน กฏระเบียบ และโอกาสทางการตลาด
ในจีนของธุรกิจบันเทิงไทย ซึ่งการบรรยายทั้งสองส่วน ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในประเทศกว่าหนึ่งร้อยราย” นายนิธิพัฒน์กล่าวเสริม

ในงานนี้ มีบริษัทจากญี่ปุ่นมาเข้าร่วมงาน 17 บริษัท จากจีน 13 บริษัท และเกาหลี 9 บริษัท และมีผู้ประกอบการรายใหญ่ อาทิ บริษัท โตเอะ แอนิมิเมชั่น ผู้ผลิตแอนิเมชั่นทางโทรทัศน์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น และ ซีซีทีวี แอนิเมชั่น สถานีโทรทัศน์ช่องแอนิเมชั่นที่ใหญ่ที่สุดจากจีนเข้าร่วมด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้ร่วมจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยในวันทีสองของงาน

===============

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
วิกันดา สวัสดิ์บุรี
บริษัท มาร์เก็ตติ้ง อินทิเกรชั่น จำกัด
โทร. 025746414 อีเมล vikanda@mi.co.th