วันอาทิตย์, มิถุนายน 23, 2024
Home > PR News > เครือเบทาโกรและจุฬาฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านนวัตกรรมอาหาร

เครือเบทาโกรและจุฬาฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านนวัตกรรมอาหาร

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (ที่ 2 จากขวา) และศาสตราจารย์
ดร.สุพจน์ หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เครือเบทาโกร เพื่อวิจัยและฝึกอบรมทางด้านนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เกษตรครบวงจร และพลังงาน ให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอด Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่า) และผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
***********************************

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเบทาโกร
ธีรานุช วรรณสาย โทร. 0 2833 8315 อีเมล์ theeranuchw@betagro.com
วิภาพรรณ อมรศักดิ์ โทร. 0 2833 8316 อีเมล์ wipapana@betagro.com
ขนิษฐา ลุนผา โทร. 0 2833 8317 อีเมล์ kanittal@betagro.com