วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
Home > PR News > ปตท. จับมือ USEPA ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปตท. จับมือ USEPA ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายพิพิธ หงษ์จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) กับ Dr. Pamela Franklin Chief, Non-CO2 Programs Branch, Climate Change Division, U.S Environmental Protection Agency (USEPA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการดำเนินโครงการ  EPA’s  Natural Gas STAR International (NGSI) program เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการลดการปล่อยก๊าซมีเทนให้มีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์   ซึ่งจะนำไปสู่
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่ม ปตท.ใน
การดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  ณ งานนิทรรศการ Methane Expo 2013 เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา

—————————————
โทรศัพท์  0-2537-2538                     ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โทรสาร 0-2537-2171