วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
Home > PR News > MONO พร้อมเข้าตลาดหลักทรัพัย์ฯ

MONO พร้อมเข้าตลาดหลักทรัพัย์ฯ

บมจ.โมโน เทคโนโลยี หรือ MONO เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 245 ล้านหุ้น พร้อมเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ภายในเดือนมิถุนายน หลัง ก.ล.ต. ไฟเขียวอนุมัติแบบไฟลิ่ง ผ่านฉลุย

ด้านนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธานกรรมการ ระบุบริษัทฯ เตรียมนำเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนไปต่อยอดธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการเข้าร่วมประมูลช่องสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ขณะที่บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม ต่างชูศักยภาพบริษัท มั่นใจหุ้น MONO มีพื้นฐานแข็งแกร่งและมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

นายนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ MONO ผู้นำด้าน Entertainment Content Creator เปิดเผยว่า “บริษัทจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 245,000,000 หุ้น ซึ่งหุ้นออกใหม่ที่เสนอขายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 17.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งนี้ สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้อย 71.9 ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO

ทั้งนี้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 115.5 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเต็มจำนวน เป็น 140.0 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,400 ล้านหุ้น เบื้องต้น คาดว่าบริษัท ฯ จะสามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในไตรมาส 2นี้ โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แอด
ไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ 2 แห่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเปิดให้จองซื้อหุ้นไอพีโอได้ในเดือนพฤษภาคมและ
จะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ในช่วงเดียวกัน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปต่อยอดธุรกิจทั้งการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การลงทุนเพิ่มในคอนเทนท์ การลงทุนเพิ่มในอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายพื้นที่สำนักงานและการเข้าลงทุนในกิจการอื่นๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งการประมูลช่องสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซึ่งจากแผนงานที่วางไว้บริษัทน่าจะต้องใช้งบประมาณการลงทุนทั้งหมด 1,500 ล้านบาท”

ปัจจุบัน บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 8 บริษัท แบ่งการประกอบการธุรกิจออกเป็น 2 สายธุรกิจ คือ
1. ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล ด้วยธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และกลุ่มธุรกิจสื่อทีวี
2 ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง อาทิ ธุรกิจเพลง ธุรกิจภาพยนตร์ ซึ่งการดำเนินธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจมีความเกี่ยวเนื่องและสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันภายในกลุ่มบริษัทได้อย่างครบวงจร

โดยบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านบริการ ข้อมูล ข่าวสาร สาระบันเทิงใหม่ๆ ที่สอดรับกับสถานการณ์และความต้องการที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มผู้บริโภค เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ และวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์จากทีมงานที่เชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ โดยบริษัทจัดทีมงานพัฒนาบริการและสาระบันเทิงออกเป็นกลุ่มๆ ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความหลากหลายในด้านอายุ ค่านิยม และความต้องการ

ด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 บริษัทมีรายได้รวม 1,561.9 ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 18.3% จากปีก่อน มีกำไรสุทธิ 607.3 ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 21.6% จากปีก่อน จากธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล 1,460.4 ล้านบาทและจากธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง 77.9 ล้านบาท ซึ่งหลังจากที่เข้าระดมทุนในตลาดฯ แล้ว จะส่งผลให้มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า “บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ MONO ถือเป็นผู้นำด้าน Entertainment Content Creator อันดับ 1 ของเมืองไทย ผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนท์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย อีกทั้งธุรกิจทั้งหมดในเครือนั้น ยังจะสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันภายในกลุ่มบริษัทได้อย่างครบวงจร โดยบริษัทฯ มีบุคลากรและทีมงานที่มีคุณภาพมากด้วยประสบการณ์ รวมทั้งมีผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและความมั่นคงของบริษัทได้เป็นอย่างดี”
ด้านนายแมนพงษ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ” การที่ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ MONO เข้าระดมทุนในตลาดฯ ครั้งนี้ เพื่อขยายธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นตลาดใหญ่ที่บริษัทฯ จะขยายการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต โดยมีปัจจัยเสริมจากการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มลงทุนในต่างประเทศแล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลี อินโดนีเซีย และล่าสุดที่เวียดนาม แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ตอกย้ำความเป็น “Entertainment Content Creator” อันดับ 1 ของเมืองไทยได้เป็นอย่างดี

ทางหลักทรัพย์กสิกรไทย มั่นใจว่าการระดมทุนครั้งนี้จะสามารถสร้างศักยภาพและตัวเลขการเติบโตให้กับธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี และ บมจ. โมโน เทคโนโลยีจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพสำหรับนักลงทุน ” ด้าน นายพิเชษฐ์ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า หุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ ”MONO” คาดว่าจะสามารถเปิดให้จองซื้อหุ้น IPO ได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2556 นี้ และคาดว่าหุ้น MONO จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นตัวแรกของไตรมาส 2 ในปี 2556 นี้

“หุ้น MONO เป็นหุ้นพื้นฐานดี ที่จะเปิดประเดิมในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 นี้ อย่างประทับใจแน่นอน เพราะเป็นผู้นำ “Entertainment Content Creator” อันดับ 1 ของเมืองไทย และเป็นผู้ให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิงผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สื่ออินเตอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ และรายการโทรทัศน์ ที่มีรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยปัจจุบันมีการเติบโตของกำไรอย่างเนื่องและมีอัตรากำไรที่สูง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนการประมูลช่องสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เพื่อขยายรูปแบบ (Platform) โดยอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) และผู้ดำเนินธุรกิจทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ MONO มีการเจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง”

ข้อมูลบริษัท : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ MONO จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจการให้ข้อมูลและสาระบันเทิงผ่านช่องทางต่างๆ โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท ชำระแล้ว 115.50 ล้านบาท และกำลังดำเนินการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในเดือนมิถุนายนนี้
************************************

ข้อมูลบริษัท : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ MONO จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจการให้ข้อมูลและสาระบันเทิงผ่านช่องทางต่างๆ โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท ชำระแล้ว 115.50 ล้านบาท และกำลังดำเนินการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในเดือนมิถุนายนนี้
************************************
ประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / โมโน กรุ๊ป
นิว 087-6854495

น้อง 089-5494594