วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
Home > PR News > smelink.net บริหารลูกค้าง่าย ขอเงินกู้สบาย เว็บเดียวเพื่อเอสเอ็มอี

smelink.net บริหารลูกค้าง่าย ขอเงินกู้สบาย เว็บเดียวเพื่อเอสเอ็มอี

บีโอแอลแนะนำ เว็บไซด์ใหม่เพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ลดความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สมัครฟรีได้แล้ววันนี้ที่ www.smelink.net

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีโอแอล ผู้ให้บริการข้อมูลบริษัทจดทะเบียนออนไลน์ที่มีข้อมูลครบถ้วนที่สุดรายเดียวของไทย มองว่าการขยายตัวทางธุรกิจจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 (AEC) จะทำให้เกิดการเจรจาร่วมมือ ธุรกิจระหว่างธุรกิจกันมากขึ้น
จึงได้เปิดบริการเว็บไซด์รูปแบบใหม่ SMELink (เอสเอ็มอีลิงค์) ภายใต้แนวคิด “บริหารลูกค้าง่าย
ขอเงินกู้สบาย“ โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงธุรกิจเอสเอ็มอีจากทั่วประเทศ
รวมถึงข้อมูลการชำระหนี้ของสมาชิกด้วยกันเอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้อมูลและเกิดประโยชน์ต่อผู้
ใช้ และยังมีระบบช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าทุกแง่ทุกมุม ไม่ว่าจะความสามารถในการชำระหนี้ และความตั้งใจในการชำระหนี้ ผ่านเครื่องมือบริหารลูกค้าด้วย Credit Management ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการค้าขายที่ปลอดความเสี่ยงในยุคที่มีการแข่งขันสูง

นอกจากนี้สมาชิก SMELink ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดย SMELink ร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้สะดวกสบายมากขึ้น ผู้ที่สนใจทั้งบุคคล ร้านค้าและเจ้าของธุรกิจ สามารถสมัครฟรีได้ที่ www.smelink.net
# # #

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณธนิษฐา วิทยานนท์ (ปุ๊ก) ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด
โทร.0-2439-4600 ต่อ 8302 อีเมล์ tanithav@corepepeak.com