วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
Home > PR News > กองทุนคนดี

กองทุนคนดี

มูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกร เปิดตัวกองทุน “เพื่อคนดี รักกตัญญู”

มูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกร เปิดตัวกองทุน “เพื่อคนดี รักกตัญญู”
จัดตั้งขึ้นสำหรับเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้มีฐานะ ยากจน ที่มีความกตัญญู
เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ครอบครัวและสังคม โดยดร.ชัยวัฒน์
แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการเครือเบทาโกร (กลาง) ร่วมบริจาคเงินตั้งต้น พร้อมด้วยผู้บริหารและเพื่อนพนักงานเครือเบทาโกร สำนักงานใหญ่ ร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านการร่วมกิจกรรมประมูลสิ่งของ รวมเป็นมูลค่ากว่า 200,000 บาท ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) กรุงเทพฯ
กองทุนเพื่อคนดี รักกตัญญู เกิดขึ้นจากแนวคิดของ ดร.ชัยวัฒน์ ที่ว่า
“คนดี มีความสามารถและกตัญญู ควรจะได้รับการช่วยเหลือ” จึงมอบหมายใ
ห้มูลนิธิสายธารเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้นจำนวน 10 ทุนต่อปี รวม 360,000 บาท

……………………………………………

LET’S MAKE LIFE BETTER
Theeranuch Wannasai (Bow)
Corporate Communications Division
Betagro Group
Tel: 02-833-8315
Mobile: 083-091-1312
Fax: 02-833-8998
E-Mail: theeranuchw@betagro.com
www.betagro.com