วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
Home > PR News > “เอส โคล่า” แรงสุดขั้ว

“เอส โคล่า” แรงสุดขั้ว

“เอส โคล่า” แรงสุดขั้ว คว้ารางวัลสุดยอดจอมยุทธ์การตลาดประจำปี 2555

19 กุมภาพันธ์ 2556 – บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) นำโดย นายปริญญา เพิ่มพานิช
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการขาย และ นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
การตลาด – การสื่อสาร โชว์รางวัลสุดยอดจอมยุทธ์การตลาด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 จากบริษัท
อสมท จำกัด (มหาชน) มอบให้เครื่องดื่ม “เอส โคล่า” น้ำอัดลมคุณภาพระดับสากลแบรนด์แรกของประเทศไทย ที่แสดงศักยภาพความโดดเด่นในการทำการตลาดและจัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
จนก้าวเป็นเครื่องดื่มที่ครองใจผู้บริโภคไทยในเวลาสั้น โดยมียอดขายถึง 2,000 ล้านบาท ภายใน
เวลา 2 เดือน และมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 ในตลาดน้ำดำ

รางวัลสุดยอดจอมยุทธ์การตลาดจัดขึ้นโดยสถานีวิทยุ อสมท FM100.5 เพื่อเป็นกำลังใจ
แก่องค์กรที่ทำผลงานการตลาดดีเด่นในรอบปี

โดยมีเกณฑ์พิจารณา ได้แก่ กลยุทธ์การตลาด (marketing strategy) การสัมฤทธิ์ผลทาง
การตลาด (marketing result) ผลตอบรับทางการตลาด (marketing impact) ความแตกต่างด้าน
การตลาด (differentiated marketing)และความยั่งยืนทางการตลาด (sustainability marketing)

…………………………………………………………………………………………………………………..

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย: บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ:
กนกวรรณ ตั้งวันเจริญ สราญจิต ชูวงศ์โกมล หรือ สาธิดา ศรีธัญญาธรณ์
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์
โทร. 0 2693 2255 ต่อ 521 โทร. 0 2252 9871 หรือ 08 5126 9911
kanokwan.tungwancharoen@sermsukplc.com saranjit.c@abm.co.th