วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Home > PR News > “บาร์โค้ด”ฮาลาลบนมือถือ ครั้งแรกของโลก

“บาร์โค้ด”ฮาลาลบนมือถือ ครั้งแรกของโลก

“บาร์โค้ด”ฮาลาลบนมือถือ ครั้งแรกของโลก

“ศวฮ.จฬ.”วางระบบโครงสร้างพื้นฐาน และรับรองตราสัญลักษณ์ฮาลาล ปลอดภัย ให้ผู้บริโภคมุสลิมได้ตรวจสอบ ระบบการออกใบรับรอง HAL-Q ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพียงส่งผ่านระบบ แอนดรอยด์ บนมือถือ เปิดตัวครั้งแรกของโลก ภายในงาน “หนึ่งทศวรรษศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และงานประชุมวิชาการ Hasib 2013

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ศวฮ.จฬ.) เปิดเผยว่า ศูนย์ได้จัดทำบาร์โค้ดและซอฟต์แวร์ฮาลาลด้วยการใช้ แอพ
“Halal Thailand” ที่ศูนย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(สกอท.)พัฒนาขึ้นและถือเป็นครั้งแรกของโลก ในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานรับรองตราสัญลักษณ์ฮาลาลปลอดภัย พร้อมจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงการยิงบาร์โค้ดระบุถึงชนิดผลิตภัณฑ์ รายการผลิตภัณฑ์ วัน-เดือน-ปี ที่ได้รับการรับรอง รหัสสถานประกอบการ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภครวดเร็วยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ผู้บริโภคมุสลิมสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายทั่วไป ผ่านการรับรองฮาลาล
ได้ง่ายด้วยการใช้ แอพ “Halal Thailand” โดยนำโทรศัพท์มือถือทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส สแกนไปบนบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดหรือพิมพ์หมายเลขฮาลาลบนมือถือจะเห็นข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร หรือระบบการออกใบรับรอง HAL-Q กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองทางอิเล็คโทรนิกส์ ผ่านระบบเว็บให้สามารถสื่อสารได้ทุกพื้นที่ ซึ่งระบบจะทำการส่งรหัสที่อ่านจากบาร์โค้ดผ่านอินเตอร์เน็ตมายังเว็ปเซอร์วิส ที่ติดตั้งอยู่บนเซิฟเวอร์ เพื่อค้นหาข้อมูลการรับรองฮาลาลแล้วส่งกลับไปในรูปแบบ XML เมื่อโปรแกรมที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือได้รับข้อมูลแล้ว จะทำการแปลงข้อมูลที่ถูกต้องส่งกลับมา เพื่อแสดงผลบนหน้าจอตรวจสอบข้อมูลฮาลาลได้ด้วยตัวเอง เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค บริษัทผู้ผลิต และสกอท.

งานชิ้นนี้ประเทศไทยนำเสนอเป็นประเทศแรก ทำให้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของประเทศไทย
ได้รับความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันการรับรองฮาลาลใช้ระบบ“ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” โดยมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ทันสมัยด้วยระบบ ISO/IEC 17025 ใช้นักวิทยาศาสตร์มุสลิมทั้งหมดเป็นไปตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม การที่ศูนย์ฯพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็เพื่อตอบสนองความต้องการให้อุตสาหกรรมฮาลาลเป็นที่หนึ่งในโลก

“ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารฮาลาลเป็นอันดับ 5 ของโลก รวมมูลค่า 6.8 หมื่นล้านดอลลาร์ มีโรงงานสถานประกอบการสินค้าฮาลาล 3,600 แห่ง มีผลิตภัณฑ์ส่งออก 6 หมื่นรายการ แต่มีเพียง 5% เท่านั้น ที่มีโลโก้ฮาลาล แตกต่างจากประเทศมาเลเซียที่มีสถานประกอบการและสินค้าฮาลาลส่งออกน้อยกว่า แต่ 100% จะมีโลโก้ฮาลาลติดอยู่” รศ.ดร.วินัย กล่าว

“แอพ Halal Thailand” ดังกล่าวเริ่มให้บริการโหลด ฟรี! ในงาน “หนึ่งทศวรรษศูนย์วิทยาศาสตร์
ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”และงานประชุมวิชาการ Hasib 2013 นอกจากจะเปิดใช้“แอพ Halal Thailand”ครั้งแรกของโลกแล้ว ยังมีการประชุมนานาชาติว่าด้วย มาตรฐานฮาลาลหลากหลาย ด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานฮาลาลจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีการประชุมภาคภาษาไทย เรื่องอิสลามศึกษาและวิทยาศาสตร์ฮาลาล ในระดับเตรียมอุดมและอุดมศึกษา,งานการพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิม และการเปิด “ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาฮาลาลวันมูหะมัดนอร์ มะทา” บนชั้น 12 ของ ตึกศวฮ.จฬ.เป็นห้องปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วย เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทันสมัยจำนวนมาก เช่น Real-Time PCR และ Next Generation Sequencer เพื่อใช้ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล
ทั้งด้านงานบริการ และงานวิจัยทางด้านชีววิทยาในระดับโมเลกุล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…เบ็ญวรรณ ธีรภากร081-492-8788, เกศแก้ว ชิณะวงศ์ 081-875-2217และวสุภา หมัดสะ 091-404-4284