วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
Home > New&Trend > พันทิปโฉมใหม่ ผนึก4 เว๊ปเไซต์ สร้างพันทิปเน็ตเวิร์ค

พันทิปโฉมใหม่ ผนึก4 เว๊ปเไซต์ สร้างพันทิปเน็ตเวิร์ค

พันทิป เทงบวางระบบใหม่ในรอบ 16 ปี
ผนึก 4 เว็บไซต์ สร้างแบรนด์พันทิปเน็ตเวิร์ค

ครบรอบ 16 ปี พันทิปดอทคอม ทุ่ม 5 ล้าน รื้อระบบเว็บไซต์ครั้งยิ่งใหญ่ เปลี่ยนโฉม
เทคโนโลยี สู่แนวคิดใหม่ ของเว็บบอร์ด ยึดตำแหน่งคลังปัญญาอย่างเต็มตัว พร้อมผนึก 4 เว็บ
ไซต์สร้างพันทิปเน็ตเวิร์ค ทุกฝ่ายทำงานอย่างเน้นความสุขของผู้ใช้เป็นหลัก

อภิศิลป์ ตรุงกานนท์ เปิดเผย หลังงานแถลงข่าวทิศทางขององค์กร ว่าการเปลี่ยนโฉม
เว็บไซต์พันทิปดอทคอมเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่
ครั้งที่ 3 นับตั้งแต่ก่อตั้งเว็บไซต์มา 16 ปี ซึ่งในครั้งนี้ทางเว็บไซต์ ได้ทุ่มงบประมาณถึง 5 ล้าน
สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ พร้อมทั้งเพิ่มกำลังบุคลากรมากถึง 25 % สำหรับการ
พัฒนาระบบ

การเปลี่ยนโฉมใหม่ของเว็บไซต์พันทิปในครั้งนี้ เป็นการนำแนวคิดใหม่ของการสร้างสรรค์เว็บไซต์ โดยอาศัยหลักการ 3 หลักการสำคัญ อันได้แก่ สถาปัตยกรรมซอฟท์แวร์ (Software Architecture) สถาปัตยกรรมข้อมูล (Information Architecture) และสถาปัตยกรรมเครือข่าย
(Network Architecture) มาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ในด้านต่างๆ ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์
ระบบฐานข้อมูล และการสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้ โดยหลอมรวมกันออกมาเป็นเว็บไซต์โฉม
ใหม่ เพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้งานในอนาคต และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเว็บไซต์
ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ

“การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ครั้งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมอบความสุขแก่ผู้ใช้บริการ
ในช่วงแรกนี้ถือว่ามีผู้ใช้บางส่วนที่ยังไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ ทีมงานเองได้จัดทำเครื่องมือต่างๆ
เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ใช้เข้าใจระบบได้เร็วขึ้น ทั้งกล่อง 1,000 Tips การเปิดห้องพันทิป และการจัด
ทำคลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบแท็ก โดยเราเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้ผู้ใช้งาน
จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด” นายอภิศิลป์ กล่าว

ทั้งนี้ผลของการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ในครั้งนี้ มีรายละเอียด 4 ประการ คือ
-Timeless (กระทู้จะไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งในระบบเก่า กระทู้ที่หมดอายุจะถูกลบออก
ไปจากระบบเพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับเก็บกระทู้ใหม่ ๆ)
-Trend Evangelist (ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นความสนใจเฉพาะเรื่องได้ง่ายและ
รวดเร็ว โดยการอาศัยระบบแท็กเป็นเครื่องมือ )
– Micro Community (การสร้างกลุ่มเฉพาะของผู้ใช้งานในปัจจุบัน ที่มีความสนใจหลาก
หลายในเชิงลึก และมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว) และ Personalization (ผู้ใช้งานยังสามารถปรับ
แต่งแท็กของตน เพื่อเลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจได้) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะตอบโจทย์พฤติกรรม
การใช้สื่อในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

อภิศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขณะนี้ผู้ใช้เริ่มเรียนรู้การใช้งานเว็บไซต์โฉมใหม่ และพบ
ประสบการณ์การใช้งานที่เป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ เช่น กลุ่มคนที่สนใจเรื่องจักรยาน จากเดิม
จะสนทนาอยู่ที่ห้องรัชดาเท่านั้น แต่ในขณะนี้ได้มีการเพิ่มแท็กไปยังห้องศุภชลาศัยด้วย ทำให้มี
กระแสความนิยมใหม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ทีมงานพันทิปพยายามที่จะสื่อสารให้คำแนะนำในเรื่องของการ
ติดแท็กให้ตรงกับประเด็นสนทนา เพื่อให้ที่นี่เป็นสังคมเว็บบอร์ดที่มีคุณภาพ”

นอกจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและโฉมหน้าของเว็บไซต์แล้ว พันทิปยังมีการผนึก
เว็บไซต์ในเครือ ได้แก่ Pantipmarket, Bloggang และ Pantown ภายใต้ชื่อ Pantip Network
เพื่อเสริมศักยภาพเครือข่ายของผู้ใช้งาน โดยมีต้นกระบองเพชรเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งมีที่มาจากโลโก้
เดิมของพันทิป

สำหรับทิศทางการทำการตลาดในปีนี้ จะเน้นการสร้างความเชื่อมโยงผูกพันระหว่างผู้ใช้
บริการกับ Pantip Network โดยมี “น้องพาพัน” มาสคอตต้นกระบองเพชรเป็นตัวแทนในการสื่อสาร
พร้อมด้วยการจัดกิจกรรมกับสมาชิกมากขึ้น โครงการแรกของปีนี้ คือ การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุไอทีเหลือใช้ ภายใต้ชื่อโครงการ “Use Me Again ใส่ความคิดพิชิตขยะ” ที่จะดำเนินการ
ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนมิถุนายน ปีนี้ ซึ่งเป็นการแสดงจุดยืนในการสนับสนุนสังคม
คาร์บอนต่ำ และเป็นพื้นที่ในการสื่อสารถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรม
———————————————