วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024
Home > PR News > โออิชิ คว้ารางวัลผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

โออิชิ คว้ารางวัลผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

โออิชิ คว้ารางวัลผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นดีเด่นประจำปี 2012

15 กุมภาพันธ์ 2556 – บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย นายอนิรุทธิ์ มหธร (ขวา)
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม รับรางวัลผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นดีเด่น
ประจำปี 2012 จาก ฯพณฯ นาย ชิเกะคะสุ ซะโต (ซ้าย) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ในพิธีมอบรางวัล “Japan Tourism Award in Thailand 2012” จัดโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยโออิชิ กรุ๊ป
ถือเป็นหน่วยงานภาคเอกชนในประเทศไทย ที่มีความโดดเด่นในการให้การสนับสนุนการท่องเที่ยว
ญี่ปุ่น ด้วยการนำเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นมาเผยแพร่ให้คนไทยได้รู้จักในวงกว้าง ผ่านวัฒนธรรม
อาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น และการจัดกิจกรรมการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
ในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย มาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี

นายอนิรุทธิ์ มหธร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โออิชิ กรุ๊ป รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกจากองค์การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นหน่วยงานภาคเอกชนในประเทศไทยที่ให้การสนับ
สนุนการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นดีเด่น ประจำปี 2012 โดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ของการดำเนิน
งานของบริษัทฯ เรามุ่งมั่นในการนำเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศญี่ปุ่นมาเผยแพร่ให้คนไทย
ได้รู้จักในวงกว้าง ผ่านวัฒนธรรมอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น ถือป็นการจุดประกายให้คนไทย
นิยมรับประทานอาหารญี่ปุ่น และบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสไตล์ญี่ปุ่นกันอย่างแพร่หลายมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่แปลกใหม่ เช่น แคมเปญ “โออิชิ ไปแต่ตัว
ทัวร์ยกแก๊ง” ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคชาวไทยได้เดินทาง
ไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับ
พรีเซนเตอร์ซุปตาร์ระดับประเทศของเรา รวมถึงการจัดประกวด “โออิชิ คอสเพลย์” และการสนับสนุนงานแสดงหรือดนตรีต่างๆ จากศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น สร้างแรงบันดาลใจและ
กระตุ้นให้คนไทยอยากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น โออิชิ กรุ๊ป จะยังคงเดินหน้าเชื่อมโยงสาย
สัมพันธ์ระหว่างสองวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป”

ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชนกรุณาติดต่อ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์
ดุจเดือน จารุกะกุล อีเมล: dutduan@oishigroup.com
สาธิดา ศรีธัญญาธรณ์ หรือ สุรัชฎา สว่างเนตร
โทร 0-2785-8852 มือถือ 081-855-2524
อีเมล: suratchada.s@abm.co.th โทร. 0-2252-9871