วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
Home > PR News > อีสท์ เวสท์ ซีด โชว์นวัตกรรมใหม่

อีสท์ เวสท์ ซีด โชว์นวัตกรรมใหม่

อีสท์ เวสท์ ซีด โชว์นวัตกรรมใหม่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเขตร้อน
ในงาน“อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิลด์ เดย์” ฉลองครบรอบ 30 ปีในประเทศไทย

เชียงใหม่ –อีสท์ เวสท์ ซีด บริษัทผู้นำในตลาดเมล็ดพันธุ์พืชเขตร้อน จัดแสดงพันธุ์พืช
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรและตัวแทนจำหน่าย
จากทั่วโลกในงาน อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิลด์ เดย์ ณ ศูนย์วิจัย ไซมอน กรูท บนพื้นที่กว่า 4 ไร่
ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรและตัวแทนจำหน่ายของอีสท์ เวสท์ ซีด กว่า 150 คน
จาก 25 ประเทศ ในแถบอัฟริกา ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เข้าร่วมงาน งานระดับนานาชาติครั้งนี้ยังจัดขึ้นเพื่อ เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 30 ปีของ
อีสท์ เวสท์ ซีด ในประเทศไทย

ภายในงาน อีสท์ เวสท์ ซีดได้จัดแสดงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเพาะเมล็ดพันธุ์
ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พร้อมงอก (Primed Seeds) และเมล็ดพันธุ์พอก (Pelleted Seeds) เมล็ดพันธุ์เคลือบ(Coated Seeds) และเทคโนโลยีการต่อยอด (Grafting) รวมพันธุ์พืชที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา
เพื่อให้สามารถต้านทานโรคและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นจำนวนมากกว่า 200 พันธุ์ ในฟาร์ม
กลางแจ้ง มีการจัดแสดงพันธุ์พืชผักถึง 114 ชนิด อาทิ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว ถั่วฝักยาว ถั่วแขก กระหล่ำปลี ผักบุ้ง ผักชี ผักโขม โหระพา หัวหอมและกระเจี๊ยบ รวมทั้งพืชตระกูลแตง และตระกูล
พริกมะเขือ

นายเบิร์ท แวน เดอร์ เฟลท์ซ รองประธานอาวุโส กลุ่มบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด กล่าวว่า
“ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาครบ 30 ปี นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้จัดงานเยี่ยม
ชมแปลงวิจัยทางการเกษตรในประเทศไทยเพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญอันยาวนาน และความเป็น
ผู้นำในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเมล็ดพันธุ์ผัก เกษตรกรชาวไทยได้รับประโยชน์มากมายจากเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และจากการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลผลิตที่
สูงขึ้น ทนทานต่อโรคพืขและแมลงศัตรูพืชได้ดียิ่งขึ้น”

การจัดแสดงเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ที่ก้าวหน้าได้แสดงให้เห็นถึงข้อดีของเมล็ดพันธุ์
พร้อมงอก และเมล็ดพันธุ์พอก โดยที่เมล็ดพันธุ์พร้อมงอกเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านกระบวนการที่ช่วยเ
พิ่มความสม่ำเสมอของการงอก และระยะเวลาที่ต้นกล้าจะงอก การพอกเมล็ดพันธุ์เป็นเทคนิคและ
วิธีการที่เปลี่ยนขนาดเมล็ดและรูปร่างเมล็ดเพื่อสามารถนำไปใช้ หยอด หรือหว่านได้ง่ายขึ้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดที่พันธุ์มีขนาดเล็กมาก หรือเมล็ดที่มีรูปร่างไม่เรียบกลม เช่น เมล็ดพริก มะเขือ
และเมล็ดดอกไม้ต่างๆ เช่น ดาวเรือง พิทูเนีย

เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเคลือบก็จัดแสดงไว้ภายในงานด้วย การเคลือบเมล็ดพันธุ์เป็น
กระบวนการที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ช่วยปกป้องและคงความสมบูรณ์
ของเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่งเริ่มงอก รวมทั้งเป็นการเร่งการงอกของเมล็ดพันธุ์ในช่วงเริ่มต้นที่นับเป็นช่วง
สำคัญที่สุดของการพัฒนาไปสู่ผลผลิตที่สมบูรณ์

อีกหนึ่งนวัตกรรมของอีสท์ เวสท์ ซีด ได้แก่ แตงร้านพันธุ์บิ๊กกรีน เป็นพันธุ์ลูกผสม
(ไฮบริด)ซึ่งเหมาะกับการปลูกในฤดูแล้ง ที่พัฒนาเพื่อให้ต้านทานต่อเชื้อไวรัส และยังมีพันธุ์พริกทน
แล้ง “เพชรมงกุฎ” เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ของอีสท์ เวสท์ ซีด ซึ่งเหมาะสำหรับการปลูกในพื้นที่
ที่ยังขาดระบบชลประทาน ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ในประเทศไทยเพิ่งแนะนำสู่เกษตรกรเมื่อปีที่
ผ่านมา

การต่อยอดมะระก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของงานที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ของเทคโนโลยีการต่อยอดเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในมะระโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมี
การต่อยอดใช้ต้นตอที่ต่างจากยอดที่นำมาต่อ เป็นผลให้ได้ต้นมะระที่แข็งแรง และต้านทานต่อ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ในสภาพที่แปลงปลูกชื้นแฉะ หรือแห้งเกินไป

อีสท์ เวสท์ ซีด คือ ผู้นำในตลาดเมล็ดพันธุ์พืชผักเขตร้อนในระดับโลก และผลิต
เมล็ดพันธุ์ผักที่ให้ผลผลิตสูงต้านทานต่อโรคพืชและศัตรูพืชได้ดีขึ้น มีอายุในการวางตลาดที่ยาว
นานขึ้น ปลูกได้ในหลายฤดูกาล และมีรสชาติอร่อย คุณภาพเหล่านี้ช่วยสร้างความยั่งยืนในการ
ปลูกพืชผักที่มีมูลค่าสูงให้กับเกษตรกรจำนวนมากมาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่ตั้งอยู่
ณ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้สร้างนวัตกรรมเมล็ดพันธุ์ผักที่หลากหลายให้กับเกษตรกรไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ พริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอทที่เป็นที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และข้าวโพด
ข้าวเหนียวพันธุ์ไวโอเล็ต ไวท์ที่มีชื่อเสียง อีกด้วย

“แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักในเรื่องคุณภาพที่เหนือกว่าและพันธุ์พืชที่มีนวัตกรรม
ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพการเพาะปลูกของท้องถิ่นและความนิยมในตลาด อีกทั้ง
สร้างมูลค่าที่สูงขึ้นให้กับเกษตรกร เมล็ดพันธุ์ของเราได้ช่วยให้การปลูกพืชผักได้ผลผลิตที่ดีขึ้น
และสร้างผลกำไรให้เกษตรกรไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่ในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่
อีกด้วย” นายเบิร์ท กล่าวเสริม

อีสท์ เวสท์ ซีด ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรรายย่อยทั่วโลกด้วยการนำ
เสนอเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพสูงที่ช่วยเพิ่มผลผลิต เกษตรกรรายย่อย คือ กลุ่มเกษตรกรที่มีพื้นที่
ปลูกโดยเฉลี่ยประมาณ1.1 เฮคเตอร์(6.8 ไร่)และนับเป็นกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ของโลกซึ่งเป็น
กลุ่มสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้นของโลก

เกี่ยวกับอีสท์เวสท์ ซีด
อีสท์ เวสท์ ซีด เป็นผู้นำตลาดด้านเมล็ดพันธุ์พืชผักเขตร้อนในทวีปเอเชีย ด้วยเทคโนโลยีอันทัน
สมัยที่สุดในการปรับปรุงพืชผัก อีสท์ เวสท์ ซีด สร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรด้วยการผลิตเมล็ดพันธ์
ที่มีคุณภาพสูงเพื่อผลผลิตที่มากขึ้นภายใต้คำขวัญที่ว่า “Better Seeds for Better YieldTM(เมล็ด
พันธุ์ที่ดีกว่า เพื่อผลผลิตที่ดีขึ้น) กลยุทธ์ของบริษัทฯ คือการปรับปรุงพันธุ์ที่เหมาะสม ซึ่งจะเพิ่มผล
ผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผักอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของภาคเกษตรกรรม

เมล็ดพันธุ์ของ อีสท์ เวสท์ ซีด ได้รับความเชื่อมั่นในการนำไปเพาะปลูกโดยเกษตรกร
กว่า 30 ล้านคนทั่วโลก บริษัทฯ ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีสถานีวิจัยและพัฒนา 12 แห่งใน 7ประเทศ และมีพนักงานกว่า 3,000 คน พนักงานของบริษัทอยู่และทำงานในประเทศต่างๆ ที่เราดำเนินธุรกิจ หากต้องการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.eastwestseed.com