วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
Home > PR News > การร่วมทุนระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์และ Kaiser บริษัทก่อสร้างจากประเทศจีน

การร่วมทุนระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์และ Kaiser บริษัทก่อสร้างจากประเทศจีน

การร่วมทุนระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์และ Kaiser ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้าง
ขนาดใหญ่จากประเทศจีน

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานในพิธีลงนามการร่วมทุนระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์
และ Kaiser ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่จากประเทศจีน โดยมี นายจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล
(ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด และนาย Wang Kai
(ที่ 2 จากซ้าย) ประธาน บริษัท DALIAN KAISER CONSTRUCTION จำกัด เป็นตัวแทนใน
การลงนามร่วมกันเพื่อก่อตั้งบริษัท Kaiser&CP Construction (Thailand) จำกัด ดำเนินธุรกิจ
ออกแบบและก่อสร้างในประเทศไทย

-###-
ด้วยความขอบพระคุณ
สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
โทรศัพท์ 02 625 8127 – 30
E-Mail : prcpgroup@cp.co.th
Twitter : @pr_CP
Facebook : Pr-cpgroup Charoenpokphand