วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
Home > PR News > กรมอนามัย จับมือ ลอรีอัล ประเทศไทย ให้ความรู้ร้านเสริมสวย รับมาตรการสุขอนามัยป้องกันโควิด-19

กรมอนามัย จับมือ ลอรีอัล ประเทศไทย ให้ความรู้ร้านเสริมสวย รับมาตรการสุขอนามัยป้องกันโควิด-19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตรียมร่วมกับ ลอรีอัล ประเทศไทย แผนกผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพ จัดบรรยายให้ความรู้ในรายละเอียดมาตรการด้านสุขอนามัยสำหรับร้านเสริมสวย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้ประกาศข้อกำหนดและมาตรการผ่อนปรนสำหรับร้านตัดผมเสริมสวย

การให้ความรู้ด้านมาตรการดังกล่าว จะเป็นการบรรยายออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊คไลฟ์ ของ ลอรีอัล ประเทศไทย โดยเปิดให้เจ้าของร้านเสริมสวย รวมถึงช่างผม เจ้าหน้าที่ในร้านเสริมสวย และประชาชนผู้สนใจทั่วประเทศ สามารถร่วมฟังการให้ข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดมาตรการด้านสุขอนามัยสำหรับร้านเสริมสวยและผู้เข้ารับการบริการ เพื่อความปลอดภัยของช่างผม เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และลูกค้าผู้รับบริการ ข้อมูลจากการบรรยายนี้นอกจากจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แล้ว ยกจะช่วยระดับมาตรฐานสุขอนามัยร้านเสริมสวย ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าผู้ต้องการเข้าใช้บริการร้านเสริมสวยด้วย

การบรรยายมาตรการด้านสุขอนามัยสำหรับร้านเสริมสวย บรรยายโดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และ นพ. สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย จะจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม นี้ เวลา 13.00-14.00 น. เจ้าของร้านเสริมสวย ช่างผม หรือผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมฟังบรรยายได้จากเฟสบุ๊ค ลอรีอัล ประเทศไทย (L’Oreal Group) www.facebook.com/lorealthailand โดยกดเข้าร่วม Event ได้ที่ https://business.facebook.com/events/601761097098693

ใส่ความเห็น