วันศุกร์, พฤษภาคม 31, 2024
Home > PR News > เครือเจริญโภคภัณฑ์ซื้อหุ้น PING AN INSURANCE

เครือเจริญโภคภัณฑ์ซื้อหุ้น PING AN INSURANCE

เครือเจริญโภคภัณฑ์ซื้อหุ้น PING AN INSURANCE

เครือเจริญโภคภัณฑ์ซื้อหุ้น PING AN INSURANCE ได้เสร็จสมบูรณ์
แล้วใน 1 ก.พ.2556

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทย่อย 4 แห่งของเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งเครือฯเป็น
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับการประกอบธุรกิจประกันภัยของจีน
(China Insurance Regulatory Commission – CIRC) ให้สามารถดำเนินการซื้อหุ้น
บริษัท PING AN INSURANCE จำกัดตามสัญญาซื้อขายจากบริษัทในเครือของ HSBC
กล่าวคือ HSBC Insurance Holdings Limited และ Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited ในการนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ชำระเงินค่าหุ้นจำนวนดังกล่าวตามเงื่อนไขและข้อ
ตกลงทางการซื้อขายแล้ว

สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
โทรศัพท์ 02 625 8127-30 / 089 188 39 89 / 089 115 1889 / 084 080 8585
Email : prcpgroup@cp.co.th / prcpgroup@gmail.com