วันพุธ, เมษายน 17, 2024
Home > ไม่มีหมวดหมู่ > Corporate in Trend > DITP ดัน Thaitrade.com รุกตลาดการค้าออนไลน์อาเซียน

DITP ดัน Thaitrade.com รุกตลาดการค้าออนไลน์อาเซียน

Thaitrade.com เว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(B2B E-Marketplace) อย่างเป็น
ทางการแห่งแรกของไทย รุกตลาดการค้าออนไลน์อาเซียน ดันยอดสมาชิกทะลุหมื่น เล็งปี 2558
ไทยขึ้นฮับอีคอมเมิร์ซ

อัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศการค้าระหว่างประเทศรักษาการรองอธิบดี
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา Thaitrade.com
สามารถสร้างมูลค่าให้ผู้ส่งออกไทยที่เป็นสมาชิกใน Thaitrade.com ได้มากกว่า 40 ล้านบาท
ซึ่งในปี 2556 Thaitrade.com เตรียมแผนบุกตลาดการค้าออนไลน์ของอาเซียนและขยายกลุ่ม
สมาชิกผู้ส่งออก ไทยมากขึ้น อาทิ แผนสัญญาความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้ผู้ส่งออกไทยได้
รับสิทธิประโยชน์ในการใช้พื้นที่เว็บไซต์ออนไลน์ของกลุ่มสมาชิกอาเซียน

การเพิ่มแอพพลิเคชั่น Thaitrade.com บนมือถือเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อที่สามารถ
ติดตามสินค้าของผู้ส่งออกไทยได้ตลอดเวลาซึ่งช่วยทำให้ได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายรวม ทั้ง
การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ส่งออกแบบเชิงลึกและต่อเนื่องตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ทั้งในและนอกประเทศเพื่อสร้างความสนใจและดึงดูด
ผู้ซื้อจากต่างประเทศด้วยซึ่งคาดว่าจะดันยอดจำนวนผู้ส่งออกไทยที่เป็นสมาชิกทะลุ10,000 ราย
ภายในปีนี้ รวมถึงสมาชิกผู้ซื้ออีกหลายหมื่นรายและตั้งเป้าว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางการค้าแบบ
ออนไลน์ของอาเซียนในปี 2558

“ประเทศต่างๆให้ความสำคัญกับช่องทางการค้าแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นและการเข้ามาเป็น
สมาชิกใน Thaitrade.comสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจได้เนื่องจากการได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งการเป็นสมาชิกยังได้สิทธิประโยชน์อย่างมากมาย
สามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกของธุรกิจได้อีกด้วย” อัมพวันกล่าว