วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Home > New&Trend > กรมธนารักษ์จัดนิทรรศการสำหรับผู้พิการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ

กรมธนารักษ์จัดนิทรรศการสำหรับผู้พิการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ

 
 
กรมธนารักษ์ร่วมเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยจัดนิทรรศการและกิจกรรม “ทุกสัมผัสแห่งวิถีของเงินตรา” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านเงินตรา ระหว่างวันที่ 9-16 สิงหาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ ว่า เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ กรมธนารักษ์จึงจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติ
 
โดยพิพิธภัณฑ์เหรียญซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการออกแบบเพื่อรองรับผู้เข้าชมทุกประเภทรวมทั้งกลุ่มผู้พิการด้วย ขณะนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมการจัดแสดงวิวัฒนาการเงินตรา ในบริเวณอาคารชั้น 1 และอยู่ในระหว่างปรับปรุงการจัดแสดงบนชั้นที่ 2 และ 3 โดยจะแล้วเสร็จและเปิดให้เข้าชมอย่างเต็มรูปแบบในปี 2560 ที่จะถึงนี้ และเชื่อมั่นว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเงินตราที่ใหญ่และมีความทันสมัยที่สุดในประเทศไทย โดยจัดแสดงตั้งแต่จุดกำเนิดของเงินตราเรื่อยมาจนถึงเหรียญกษาปณ์ในปัจจุบัน
 
นอกจากนี้ยังจัดแสดงเหรียญกษาปณ์จากนานาประเทศทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ ซึ่งหาชมจากที่ไหนไม่ได้ ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเงินตรากับกลุ่มผู้พิการ และได้ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์อันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้พิการอีกทางหนึ่ง ซึ่งกรมธนารักษ์เองตระหนักถึงบทบาทสำคัญของการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด โดยจะได้มีการต่อยอดการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในส่วนภูมิภาค ทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น ให้มีการจัดแสดงที่เอื้อประโยชน์ผู้เข้าชมทุกประเภทต่อไป
 
ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการ บอกเล่าก่อนจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์เหรียญ และนิทรรศการวิวัฒนาการเงินตราไทย รวมไปถึงนิทรรศการแสดงผลงานการสร้างสรรค์ของผู้พิการ และกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้พิการมากมาย อาทิ การสร้างเหรียญในจินตนาการด้วยการวาดภาพจากอุปกรณ์พิเศษ การปั้นเหรียญจากดินปั้น การฝนลวดลายภาพนูนต่ำ การวาดรูปร่างสิ่งของแลกเปลี่ยนจากการคลำของจริง การปั๊มลวดลายของเหรียญในอดีตลงบนแผ่นพับ ฯลฯ
 
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่ 9-16 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00-18.00 น. (หยุดวันจันทร์) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2282 0069 ต่อ 7101-2