วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
Home > New&Trend > เคทีซีผนึกเวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ เปิดโครงการประวัติศาสตร์ “7 โบราณสถาน กับ 5 ตำนานสุวรรณภูมิ (เรื่องเล่าหลายชาติบนแผ่นดินแหลมทอง)”

เคทีซีผนึกเวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ เปิดโครงการประวัติศาสตร์ “7 โบราณสถาน กับ 5 ตำนานสุวรรณภูมิ (เรื่องเล่าหลายชาติบนแผ่นดินแหลมทอง)”

 

เคทีซีจับมือเวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ สานต่อนโยบายประชารัฐด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้และมุ่งสร้างความยั่งยืน เปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในมุมมองใหม่ “7 โบราณสถาน กับ 5 ตำนานสุวรรณภูมิ (เรื่องเล่าหลายชาติบนแผ่นดินแหลมทอง)”

 

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ภายใต้แนวคิดเรื่องโบราณสถานต่างๆ ที่เคยรุ่งเรือง 7 แห่ง ผ่านการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และ 5 ประเทศใน AEC กับเหล่านักประวัติศาสตร์โบราณคดีตัวจริง ที่จะมาร่วมเปิดมุมมองใหม่จากตำนานที่เล่าขาน กับ 12 ทริปต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2561

 

ประเดิมทริปแรกด้วยการเดินทางสู่เมืองละโว้ “ศิลาแลงเล่าเรื่อง เมืองลิงสร้าง” จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559

 

พิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของสมาชิกเคทีซี พบว่ามีอัตราเติบโตสูงขึ้นทุกปี โดยในปี 2558 เติบโตประมาณ 20% และในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้เติบโตสูงถึง 30% โดยประมาณ ซึ่งแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจในบางจังหวะจะไม่เอื้ออำนวย แต่ตัวเลขการเติบโตด้านท่องเที่ยวยังรักษาระดับไว้ได้ดี โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในประเทศมีการเติบโตที่สูงติดต่อกันมาตลอด เพราะประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในหลายรูปแบบ ด้วยข้อได้เปรียบในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญ ที่มีความงดงามและมีเรื่องราวทรงคุณค่า อีกทั้งยังเป็นประตูท่องเที่ยวเชื่อมสู่ประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้อย่างสะดวก”

 

“เพื่อเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาล ในการสานต่อพลังประชารัฐ ที่มุ่งหวังให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย อันจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายได้หลักให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง เคทีซีจึงได้ร่วมกับบริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด จัดโครงการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ “7 โบราณสถาน กับ 5 ตำนานสุวรรณภูมิ (เรื่องเล่าหลายชาติบนแผ่นดินแหลมทอง)” ขึ้น ด้วย 3 เป้าหมายหลักคือ 1) เสริมสร้างความยั่งยืนของการท่องเที่ยว 2) การยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว 3) มุ่งให้เกิดการกระจายรายได้ ด้วยการเปิดมิติการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่”

 

ปุญญภาพ ดินวูน หัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจบริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด กล่าวว่า “โครงการ 7 โบราณสถาน กับ 5 ตำนานสุวรรณภูมิ (เรื่องเล่าหลายชาติบนแผ่นดินแหลมทอง)” เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในสังคมไทย และมุ่งให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของโบราณสถานและโบราณวัตถุ

 

อีกทั้งเพื่อนำองค์ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีมาเผยแพร่ผ่านกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยว และสร้างความเข้าใจในรากเหง้าความเป็นไทยที่แท้จริง ความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่สร้างวัฒนธรรมต่างๆ บนพื้นที่สุวรรณภูมิ ก่อนจะถูกผสมผสานกลมกลืนจนมาถึงปัจจุบัน

 

รูปแบบของการจัดโครงการ “7 โบราณสถาน กับ 5 ตำนานสุวรรณภูมิ (เรื่องเล่าหลายชาติบนแผ่นดินแหลมทอง)” จะเป็นลักษณะของการจัดทริปเดินทางต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559–ต้นปี 2561 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ 1) ทริปเยือน 7 โบราณสถาน และ 2) ทริปเยือน 5 ดินแดนที่เป็นตำนานสุวรรณภูมิ”

 

สำหรับ “7 โบราณสถาน” จะประกอบด้วย 1. เมืองละโว้ ดินแดนต้นกำเนิด “คนไทย” แห่งกรุงศรีอยุธยาและเมืองสุวรรณภูมิอู่ทอง หนึ่งในศูนย์กลางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

2. เมืองสุโขทัย ชมงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ได้ชื่อว่างดงามอ่อนช้อยอย่างไทยแท้ และร่วมไขปริศนาว่า สุโขทัยที่แท้แล้วคือ “รุ่งอรุณแห่งความสุข” หรือเป็นเพียง “ดินแดนเนรมิต”

 

3.เมืองพิมาย ถิ่นฐานดั้งเดิมของราชวงศ์ผู้สร้างนครวัดนครธม ในกัมพูชา สัมผัสดินแดนที่เต็มไปด้วยร่องรอยของอารยธรรมขอม พร้อมตำนานความรู้ของเทพฮินดูและการเสื่อมอำนาจของอดีตเมืองอันยิ่งใหญ่

 

  4. เมืองศรีโคตรบูรณ์ สักการะพระอุรังคธาตุ ณ พระธาตุพนม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ยาวนานของศาสนา ผีพื้นเมืองแต่ดั้งเดิม ไปจนถึงคติ “วัดป่า” อันเคร่งครัดของพุทธศาสนิกชนริมสองฝั่งโขง

   

  5. ดินแดนล้านนา ดินแดนที่ประกอบเข้าเป็นภาคเหนือของประเทศไทย เรียนรู้การก่อร่างสร้างเมือง พัฒนารุ่งเรือง ล่มสลาย ก่อนควบรวมกลายเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน

   

  6. กรุงศรีอยุธยา 1 ใน 16 อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งที่สุดในสุวรรณภูมิ ชมร่องรอยความเป็นเมืองท่าที่แสนจะเป็นสากล และเรื่องราวของการล่มสลายแห่งอาณาจักรที่ยืนยาวมากว่า 4 ศตวรรษ

   

  7. เมืองนครศรีธรรมราช เมืองยิ่งใหญ่แห่งทะเลใต้ ตามรอยเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์แบบลังกาวงศ์ ต้นแบบพุทธศาสนาในอุดมคติของคนทั่วทั้งสุวรรณภูมิ ไปยังดินแดนทั่วทั้งแหลมมลายู

   

  ชาญศักดิ์ พันธุ์ทองดี หัวหน้าฝ่ายธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด กล่าวว่า “รูปแบบของการจัดทริปเดินทางสำหรับ “5 ตำนานสุวรรณภูมิ (เรื่องเล่าหลายชาติบนแผ่นดินแหลมทอง)” จะมีทั้งสิ้น 5 ทริปใหญ่

   

  โดยผู้ร่วมเดินทางจะได้สัมผัสดินแดนโบราณที่เคยรุ่งเรืองและครอบครองดินแดนในแถบสุวรรณภูมิ และอาณาบริเวณบางส่วนของประเทศเพื่อนบ้าน สัมผัสวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัย และความอลังการของปราสาทหินที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นจากความเชื่อและความศรัทธาแรงกล้า อาทิ “ยลแดนบรมวิษณุโลกนครมหัศจรรย์” “กระซิบรักเมืองหลวงพระบาง” และ “สัญญาใจที่เมาะลำไย” เป็นต้น พร้อมรับฟัง นักประวัติศาสตร์ตัวจริง ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ซึ่งอาจแตกต่างจากที่เคยรับฟังหรือบอกต่อกันมาในอดีต

   

  พิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “7 โบราณสถาน กับ 5 ตำนานสุวรรณภูมิ (เรื่องเล่าหลายชาติบนแผ่นดินแหลมทอง)” เคทีซีเตรียมข้อเสนอและสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจร่วมทริปเดินทางที่ชำระผ่านบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภท โดยจะได้รับบริการแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน

   

  โครงการ “7 โบราณสถาน กับ 5 ตำนานสุวรรณภูมิ (เรื่องเล่าหลายชาติบนแผ่นดินแหลมทอง)” นอกจากจะเป็นการเปิดมิติใหม่ของการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความชื่นชอบเรื่องราววัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แล้ว ยังเป็นการสร้างคอมมูนิตี้กลุ่มคนที่มีความชอบเหมือนกัน รวมทั้งเพิ่มจำนวนสมาชิกและกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี ตลอดจนช่วยกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในทุกจุดเชื่อมต่อ ซึ่งจะช่วยนำพารายได้กลับสู่ประเทศโดยรวมได้อีกทางหนึ่งด้วย