วันอาทิตย์, มิถุนายน 23, 2024
Home > PR News > โคคา-โคลา ร่วมจัดงานบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

โคคา-โคลา ร่วมจัดงานบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

 
 
โคคา-โคลา ร่วมจัดงานบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน ถ่ายทอดความสำเร็จโครงการ “รักน้ำ” ตามรูปแบบประชารัฐ
 
มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ที่ก่อตั้งโดย บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดยนายพรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการ และพลตรี พัชร รัตตกุล รองประธานกรรมการ ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดงาน “บริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน” และถ่ายทอดความสำเร็จของโครงการ “รักน้ำ” ที่ส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง 
 
โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการ “รักน้ำ” ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อสร้างต้นแบบและองค์ความรู้การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนที่ชาวบ้านดำเนินการต่อได้เอง และเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นๆ เริ่มดำเนินรอยตามโมเดลที่ไม่ซับซ้อนแต่มีประสิทธิผลที่ยั่งยืน 
 
ปัจจุบัน โครงการ “รักน้ำ” สร้างประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศกว่า 1 ล้านคนทั้งทางตรงและทางอ้อม