วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
Home > PR News > เชลล์สานต่อโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรม “เชลล์เติมสุข เติมโอกาส”

เชลล์สานต่อโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรม “เชลล์เติมสุข เติมโอกาส”

เชลล์ยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง หลังจากประสบความสำเร็จจากการเปิดโครงการไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ล่าสุดสานต่อด้วยกิจกรรม “เชลล์เติมสุข เติมโอกาส” โดยขยายเวลาเพิ่มขึ้นจากหนึ่งวัน เป็นตลอดทั้งเดือน โดยลูกค้าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 ทางด้วยกัน คือ ในทุกวันศุกร์ของเดือนธันวาคม เมื่อเติมน้ำมันภายในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซื้อสินค้าในร้านซีเล็ค ซื้อหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์ เฮลิกส์พลัส ลูกค้าจะได้รับการ์ดเติมสุขเพื่อเขียนคำอวยพร และหย่อนลงในกล่องเติมสุข โดยการ์ด 1 ใบ เชลล์จะบริจาค 1 บาทหรือเมื่อชมวิดีโอแห่งความสุขจากเว็บไซต์

โดยทุกครั้งที่ลูกค้าเข้าชม กดไลค์ หรือคลิกแชร์วิดีโอ เชลล์จะบริจาค 1 บาทเช่นกัน มอบให้มูลนิธิ
มีชัย วีระไวทยะ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพให้กับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว เพิ่มอีก 8 โรงเรียนจากทั่วประเทศ

“ในโอกาสที่เชลล์ครบรอบ 123 ปี ของการดำเนินกิจการในประเทศ ดังนั้น เราจึงขอมอบความสุขและโอกาสไปสู่เด็กๆ ด้วยกิจกรรม “เชลล์เติมสุข เติมโอกาส” โดยการร่วมมือกับโรงเรียนมีชัยพัฒนา และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ผลักดันแนวความคิดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในชุมชนและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ผ่าน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพให้กับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว” เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้กับสังคม” นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าว

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพให้กับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่จะนำไปพัฒนาโรงเรียนนพื้นที่ชนบทนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้น โดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งได้รับต้นแบบมาจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ภายใต้การเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อแก้ปัญหาความยากจน เน้นการบูรณาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ากับการฝึกทักษะอาชีพทั้งการเกษตรกรรมสมัยใหม่และความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้นักเรียน ครอบครัว และชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

จากผลการสำรวจของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ในปี 2554 พบว่า มีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนจำนวนประมาณ 6.4 ล้านคนที่ยังต้องการโอกาสทางการศึกษา ด้วยความไม่พร้อมในปัจจัยหลายด้าน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ขาดความรู้และทักษะความชำนาญในการประกอบอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เล็งเห็นความสำคัญในศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่ต้องการเปลี่ยนความท้าทายและอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาส จึงริเริ่มกิจกรรม “วันเชลล์เติมสุข“ ขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่สมควรได้รับโอกาส 4 แห่ง และจัดกิจกรรมในครั้งที่ 2 เพื่อขยายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

สำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ให้กับโรงเรียนเพิ่มอีก 8 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้แก่ โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ จ.ลพบุรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
37 จ.กระบี่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.อำนาจเจริญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน
โรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณีเขต จ.กาญจนบุรี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ แม่จัน จ.เชียงราย โรงเรียนโสตศึกษา จ.สุรินทร์ และโรงเรียนโสตศึกษา จ.ปราจีนบุรี

“ผมขอเชิญชวนให้ทุกๆ ท่าน แวะมาที่สถานีบริการน้ำมันของเรา ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนธันวาคมนี้
เพื่อร่วมกันเติมสุขและมอบโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสเหล่านี้ ทุกการใช้จ่ายที่สถานีบริการเชลล์ ท่านจะได้รับการ์ดเติมสุข เพื่อเขียนคำอวยพรให้กับเด็ก ๆ การ์ด 1 ใบเชลล์บริจาค 1 บาท ให้กับโครงการ” นายอัษฎา กล่าวทิ้งท้าย

นอกจากนี้เชลล์ยังเชิญชวนลูกค้าชมวิดีโอแห่งความสุข ผ่านเว็บไซด์ www.fuelthehappiness.com ซึ่งทุกการ เข้าชม แชร์ และกดไลค์วีดีโอนี้ตลอดเดือนธันวาคม เชลล์จะบริจาค 1 บาทให้กับโครงการดังกล่าวเช่นเดียวกัน

###

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

บงกช แพบรรยง
ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์, บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
โทรศัพท์ +662 262 6389
โทรศัพท์มือถือ +66 (0) 81-751-8976
อีเมล: bongkod.paebunyong@shell.com
วศินี รัตนพฤกษ์ ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 627 3501 ext. 133
อีเมล: WRatanaprug@hkstrategies.com