วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
Home > PR News > เอสซีจี จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดศูนย์วิจัย “SCG – CHULA ENGINEERING Research Center”

เอสซีจี จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดศูนย์วิจัย “SCG – CHULA ENGINEERING Research Center”

นายกานต์ ตระกูลฮุน ( กลาง ) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารเอสซีจีและคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดศูนย์วิจัย “SCG – CHULA ENGINEERING Research Center” ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม ทั้งด้านเคมีภัณฑ์ ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และบรรจุภัณฑ์ พร้อมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์

เอสซีจี ได้ทำสัญญาความร่วมมือในการทำวิจัยกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน) โดยร่วมสนับสนุนการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิเคราะห์และอุปกรณ์วิจัยขั้นสูง รวมทั้งมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยแก่คณะอาจารย์และนิสิตทั้งในระดับปริญญาโทและเอก ปัจจุบันมีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการดังกล่าว จำนวน 50 คน มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติกว่า 15 ฉบับ และสิทธิบัตรจำนวน 12 ฉบับ

บุคคลในภาพจากซ้าย : ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี เอสซีจี เคมิคอลส์ นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย