วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
Home > PR News > ฟิวเจอร์พาร์ค และ สเปลล์ ประกาศความสำเร็จ ติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป รวมกว่า 56,000 ตร.ม.

ฟิวเจอร์พาร์ค และ สเปลล์ ประกาศความสำเร็จ ติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป รวมกว่า 56,000 ตร.ม.

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ เดินหน้าองค์กรสู่ความยั่งยืนทุกมิติ ประกาศความสำเร็จ ติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป รวมกว่า 56,000 ตร.ม. ร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศ พร้อมสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ดร.สุชาย วัชอภัยกุล กรรมการผู้จัดการร่วม กลุ่มงานบริหารทั่วไป ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และ สเปลล์ กล่าวว่า ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ประกาศความสำเร็จในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ “โซลาร์ รูฟท็อป” รวมพื้นที่กว่า 56,000 ตร.ม. รวมจำนวน 14,658 แผง กำลังการผลิตกว่า 5.41 เมกะวัตต์ โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 7.4 ล้านหน่วย (KWH) ต่อปี ช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากถึง 27% ของการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลางของศูนย์การค้าฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่ผ่านมา พร้อมตอบโจทย์นโยบายด้านความยั่งยืนในทุกมิติขององค์กร ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการสร้างประโยชน์แก่สังคม ด้วยการพัฒนาองค์กรควบคู่การดำเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าและเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มต้นเปิดให้บริการ โดยได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา หรือ “โซลาร์ รูฟท็อป” คิดเป็นพื้นที่กว่า 43,000 ตร.ม. ตั้งแตปี 2561 และล่าสุดได้ขยายการติดตั้ง SOLAR ROOFTOP ที่อาคารบิ๊กซี บนพื้นที่กว่า 13,000 ตร.ม. จำนวนแผง 3,636 แผง กำลังการผลิต 1.999 เมกะวัตต์ ด้วยงบลงทุน 52 ล้านบาท

ดร.สุชาย กล่าวว่า นอกจากเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคายังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไปสู่ชั้นบรรยากาศได้มากถึง 7,779 ตันคาร์บอน พร้อมกันนี้ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มในพื้นที่อาคารจอดรถ 9 ชั้น อีกจำนวน 528 แผง ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คิดเป็นกำลังการผลิต 322.4 กิโลวัตต์ โดยใช้งบลงทุนอีก 11 ล้านบาท กำหนดเริ่มโครงการปี 2567 และคาดว่าจะสามารถใช้กระแสไฟได้ในปี 2569

นอกจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานสะอาดแล้ว ทางศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ยังยึดมั่นในการลดการใช้พลังงาน โดยหนึ่งในผลงานแห่งความภาคภูมิใจคือการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ Chiller Optimization การควบคุมและกำหนดการทำงานของระบบการทำความเย็นด้วยน้ำเย็นหมุนเวียนที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบ AI เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน โดยสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในปี 2566 ได้ถึง 6.49 เมกะวัตต์ต่อปี และช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ถึง 3,650 ตันต่อปี

“ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้พลังงานของประเทศ ตามปฏิธานการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยส่วนรวมเป็นสำคัญ” ดร.สุชาย กล่าวทิ้งท้าย