วันพฤหัสบดี, เมษายน 18, 2024
Home > PR News > โลตัส ร่วมมือกับมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ส่งเสริมโครงการ “Next Gen New World”

โลตัส ร่วมมือกับมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ส่งเสริมโครงการ “Next Gen New World”

โลตัส ร่วมมือกับมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ส่งเสริมโครงการ “Next Gen New World” ครั้งที่ 19 เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

โลตัส ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่าภายใต้โครงการ “Next Gen New World” ครั้งที่ 19 สานต่อความมุ่งมั่นร่วมส่งเสริมความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิคนสร้างป่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า สลักพระ ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ตอกย้ำพันธกิจของโลตัสในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร.อภิรักษ์ เดชวรสิทธิ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์และสนับสนุนธุรกิจ โลตัส กล่าวว่า “ในฐานะองค์กรค้าปลีกของไทย โลตัส ตระหนักถึงบทบาทของภาคเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศ โดยบริษัทฯ มุ่งดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ Vision 2030. Actions every day. ที่เน้นการสร้างความยั่งยืนจากการดำเนินงานในทุก ๆ วัน ครอบคลุมมิติ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ซึ่งที่ผ่านมาโลตัสได้ดำเนินงานผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น อาทิ โครงการ Next Gen New World ที่โลตัส ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเป็นปีที่ 19 เพื่อร่วมส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคงผืนป่าและระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โลตัส เชื่อมั่นว่าการรวมพลังความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ช่วยขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้คงอยู่กับประเทศไทยต่อไป”

โครงการ “Next Gen New World” ครั้งนี้ นอกจากโลตัส จะได้ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ขณะเดียวกัน ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโลตัสและเยาวชนในพื้นที่ ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงแหล่งน้ำและสร้างโป่งเทียม เพื่อให้สัตว์ป่าสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการได้รับแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็น ส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โลตัสได้เดินหน้าปลูกต้นไม้ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างต่อเนื่องรวมกว่า 10 ล้านต้น บนพื้นที่กว่า 75,000 ไร่ในพื้นที่อุทยานสำคัญทั่วประเทศ นอกจากนี้ ในกิจกรรม “Next Gen New World” โลตัสยังได้มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ ประจำปี 2567 มูลค่า 1,000,000 บาทให้กับมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมมอบอปุกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และถุงยังชีพแก่อาสาสมัครพิทักษ์ป่าอีกด้วย