วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
Home > New&Trend > วิโนน่า จับมือ ร้านยากรุงเทพ ส่งต่อองค์ความรู้ใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติ ดูแลสุขภาพองค์รวมของคนไทยและสุขอนามัยน้องสาว โดยเภสัชกร 24 ชม.

วิโนน่า จับมือ ร้านยากรุงเทพ ส่งต่อองค์ความรู้ใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติ ดูแลสุขภาพองค์รวมของคนไทยและสุขอนามัยน้องสาว โดยเภสัชกร 24 ชม.

วิโนน่า ตอกย้ำพันธกิจส่งเสริมการใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติเพื่อสุขภาพองค์รวมของคนไทยและสุขอนามัยน้องสาว ผนึกกำลังร้านยากรุงเทพส่งต่อองค์ความรู้โดยเภสัชกร พร้อมดูแลสุขภาพอนามัยผู้หญิงทุกคนตลอด 24 ชั่วโมง

นางนพรัตน์ สุขสราญฤดี ผู้ก่อตั้ง บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมาย่างเข้าปีที่ 7 จากการเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสุขอนามัยน้องสาวที่ส่งผลกระทบกับครอบครัว ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่แต่เงียบของผู้หญิง ด้วยความเชื่อและวัฒนธรรมทำให้ ผู้หญิงจำนวนมากยังไม่สะดวกใจที่จะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร แต่เลือกซื้อยาปฎิชีวนะทานเองส่งผลให้หลายคนเกิดผลข้างเคียงเป็นๆ หายๆ และดื้อยาในที่สุด วิโนน่า เฟมินิน เริ่มต้นจากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลภายนอกเมื่อมีอาการ วันนี้เรามีนวัตกรรมที่ป้องกันก่อนมีอาการ โดยการใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติในร่างกาย ด้วยโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย และวิโนน่าเป็นเจ้าแรกในการผลักดันนวัตกรรมนี้ให้เกิดขึ้น ปัจจุบัน วิโนน่า แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 ซีรีย์คือ นวัตกรรมเฟมินิน แคร์ หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยน้องสาว และนวัตกรรมโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย ซึ่งไม่ได้เพียงดูแลสุขอนามัยน้องสาวเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมสสุขภาพองค์รวมอีกด้วย และทั้งหมดนี้เพื่อให้คนไทยลดการพึ่งพายาให้น้อยที่สุด

ที่ผ่านมาวิโนน่า เฟมินิน ประสบความสำเร็จจากใช้ช่องทางออนไลน์ในการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคมีเคสที่เข้ามาขอคำปรึกษาแล้วกว่า 3 แสนเคส โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปทั่วประเทศและได้ส่งออกไปยังต่างประเทศ ด้วยอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีล่าสุดมีการเติบโต 100% การจับมือกับร้านยากรุงเทพในครั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่า ร้านยากรุงเทพซึ่งเป็นร้านยา 24 ชั่วโมง มีเภสัชกรประจำตลอดเวลา ผู้บริโภคจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกส์ ซึ่งเป็นจุลินทรีย์มีชีวิตภายใต้การเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม ช่วยให้โพรไบโอติกส์ยังคงมีประสิทธิภาพดีที่สุดก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า

นายชูวิทย์ วัยศิริโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด กล่าวว่า ร้านยากรุงเทพเป็นร้านยาที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง มากกว่า 104 สาขา มีเภสัชกรประจำร้านและมีระบบ Telepharmacy ที่สามารถปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ ผ่าน Application ร้านยากรุงเทพ ตลอด 24 ชม. ทำให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงเภสัชกรได้ตลอด 24 ชม. ซึ่งหากไม่สะดวกหรือไม่กล้าที่จะเข้าไปปรึกษาเภสัชกรที่ร้าน ก็สามารถปรึกษาผ่านช่องทาง Application ของร้านยากรุงเทพได้ ทำให้ช่วยลดข้อจำกัดในเรื่องของความเขินอายและทำให้กล้าบอกเล่าอาการได้อย่างครบถ้วน ทำให้ได้รับการประเมินโรคและใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการรักษาหลักที่ถูกต้องเหมาะสม วิโนน่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาของผู้หญิงในการดูแลสุขอนามัยน้องสาว ทั้งในแง่ของการรักษา รวมถึงลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำ ซึ่งเรายินดีมากที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้หญิงดูแลรักษาตัวเองได้อย่างถูกต้อง และออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ

ทางด้านของ ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีภารกิจในการส่งเสริมการวิจัย การสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงระหว่างผลงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ไปสู่การแปลงเป็นเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง วันนี้จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่ บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จำกัด ผู้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้หญิงจากธรรมชาติ ภายใต้การบริหารของคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ร่วมมือกับบริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด ผู้บริหารร้านยากรุงเทพ ที่คนไทยสามารถเข้าถึงเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้วยความสะดวก ปลอดภัย จะร่วมสร้างประโยชน์แก่ผู้บริโภคทางด้านการสุขอนามัยและการแพทย์ต่อไป

 

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ วิโนน่า เฟมินิน ได้แล้ววันนี้ที่ร้านยากรุงเทพกว่า 104 สาขา และสามารถปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ ผ่าน Application ตลอด 24 ชม.