วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Home > New&Trend > ETDA จับมือ 2 แอปฯ ดัง “หมอพร้อม-ทางรัฐ” จัด The Secret of e-Health: ปลดล็อกการแพทย์ไทย ด้วยดิจิทัลไอดี

ETDA จับมือ 2 แอปฯ ดัง “หมอพร้อม-ทางรัฐ” จัด The Secret of e-Health: ปลดล็อกการแพทย์ไทย ด้วยดิจิทัลไอดี

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานต่อแคมเปญ MEiD (มีไอดี) บริการไทย…ไร้รอยต่อ จัดงาน “The Secret of e-Health : ปลดล็อกการแพทย์ไทย ด้วยดิจิทัลไอดี” ชวนหน่วยงานผู้พัฒนา 2 แอปพลิเคชันชื่อดัง “หมอพร้อม” กระทรวงสาธารณสุข, “ทางรัฐ” สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วยเพจหมอหมี เม้าท์มอย ร่วมอัปเดตแลกเปลี่ยนมุมมอง ดัน e-Health สู่หนึ่งทางเลือกบริการด้านสาธารณสุขเพื่อคนไทย สดพร้อม 2 กันยายนนี้ 14.00 น. เป็นต้นไป ที่เพจ MEiD มีไอดี

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อํานวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA เดินหน้าสานต่อแคปเปญ MEiD (มีไอดี) บริการไทย…ไร้รอยต่อ ระยะที่ 2 เพื่อเป็นพื้นที่ของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ Digital ID เพื่อให้คนไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ผ่านกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ที่เน้นให้คนไทยได้เห็นถึง Use case ตัวอย่างการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน สู่การต่อยอดการใช้งานที่ขยายวงกว้างยิ่งขึ้น และจากการจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ The Secret of Financial e-
Transaction: ไขทุกความลับ ปลดล็อกทุกธุรกรรมการเงินแห่งโลกอนาคตเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับการตอบรับมีคนให้ความสนใจเข้าร่วมงานทั้งชมสดและชมย้อมหลังจำนวนมาก

ซึ่งจากผลการตอบแบบสอบถามหลังงาน พบว่า ผู้ที่เข้าชมงานส่วนใหญ่ล้วนให้ความสนใจและยินดีในการเปิดรับบริการดิจิทัลใหม่ๆ ในทุกด้าน ซึ่งหลังจากที่ได้ฟังการแชร์ประเด็น และความรู้จากการสนทนาแล้ว ทำให้ผู้เข้าร่วมมีความเห็นว่า Digital ID สามารถช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อนในการทำธุรกรรม เช่น การเปิดบัญชีที่สามารถทำได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยไม่ต้องไปที่สาขา ต่อมารู้สึกถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการใช้งานกับ Digital ID ที่มีการใช้ในปัจจุบัน

สำหรับประเด็นที่อยากรู้ในลำดับต้นๆ จะมีในเรื่องของบริการที่เชื่อมต่อระบบกับ Digital ID รองลงมาคือ ขั้นตอนการใช้งาน Digital เมื่อมองในมุมของบริการที่อยากให้มีการเชื่อมต่อ Digital ID มากที่สุด ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มองถึงบริการสาธารณสุข (Health) เช่น การขอใบรับรองวัคซีน เพื่อใช้ในการเดินทาง หรือการตรวจสิทธิประกันสุขภาพและการขอประวัติสุขภาพ

ดังนั้นจากความต้องการข้างต้นถือว่าสอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรมในลำดับถัดไปที่ต้องการให้ความรู้ประชาชนที่จะนำไปสู่การร่วมพัฒนาระบบสาธารณสุขและการแพทย์ไทยให้เปลี่ยนผ่านสู่การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมั่นคงปลอดภัยด้วย Digital ID มากขึ้น ETDA จึงเดินหน้าสานต่อสู่การจัดงาน The Secret of e-Health: ปลดล็อกการแพทย์ไทย ด้วยดิจิทัลไอดี ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. เพื่อเป็นพื้นที่ของการสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาบริการด้านสาธารณสุขและทางการแพทย์ของประเทศ สู่การให้บริการในรูปแบบ e-Health สำหรับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์หรือบริการทางด้านสุขภาพ เช่น การปรึกษาแพทย์ การวินิจฉัยโรค การจ่ายยา การเช็คสิทธิประกันสุขภาพ การจองคิวเข้ารับบริการต่างๆ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ ฯลฯ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านออนไลน์ ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือด้วยการนำเทคโนโลยีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วย

โดยครั้งนี้คนไทยจะได้ร่วมเรียนรู้และอัปเดตสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์จากบริการ e-Health โดย Use Case ที่ให้บริการจริงในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น “แอปพลิเคชันหมอพร้อม” และ “แอปพลิเคชันทางรัฐ” ที่วันนี้ได้นำ Digital ID เข้ามาใช้แล้วทั้งในขั้นตอนของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ

โดยกิจกรรมครั้งนี้จะผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองและการพูดคุยจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital ID และ e-Health นำโดย คุณพลอย เจริญสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน กฎหมายดิจิทัล, คุณสุพัชรินทร์ กิ่งแก้ว ฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ DGA ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันทางรัฐ, นพ.ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศทางระบาด (EIU) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันหมอพร้อม พร้อมด้วย นพ. นิมิตร์ ศิริธนากิจ จากเพจหมอหมีเม้าท์มอย Influencer ชื่อดังที่ทำให้เรื่องสุขภาพยากๆ เป็นเรื่องง่าย และดำเนินรายการโดย คุณพลวัชร ภู่พิพัฒน์ ผู้ประกาศข่าว ช่อง TNN

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียด และเข้าร่วมงานได้ฟรี กับ The Secret of e-Health: ปลดล็อกการแพทย์ไทย ด้วยดิจิทัลไอดี ได้ในวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ที่เพจเฟซบุ๊ก MEiD มีไอดี https://www.facebook.com/meid.thailand

ใส่ความเห็น