วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
Home > New&Trend > 3เอ็ม เดินหน้าสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเขตโรงเรียน ตั้งเป้า 100 โรงเรียน 23 ประเทศ ภายในปี 2567

3เอ็ม เดินหน้าสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเขตโรงเรียน ตั้งเป้า 100 โรงเรียน 23 ประเทศ ภายในปี 2567

จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention) พบว่า สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในเด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปทั่วโลกนั้นเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อที่จะช่วยปกป้องชีวิตของกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดอย่างเด็กๆ ทาง 3เอ็ม จึงประกาศความตั้งใจในการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและช่วยให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นบนท้องถนนดีขึ้นให้กับ 100 โรงเรียน ใน 23 ประเทศทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทย ภายในปี 2567

จากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนและการขนส่ง 3เอ็ม ได้จัดทำงานวิจัยสำรวจความคิดเห็นของผู้คนใน 11 ประเทศทั่วโลก เพื่อจัดอันดับความกังวลของผู้ใหญ่ หรือผู้ปกครองในหัวข้อเกี่ยวกับการเดินทางไปและกลับบ้านอย่างปลอดภัย ตลอดจนมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางในเขตชุมชนของตน

ซึ่งผลสำรวจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เผยว่า กว่า 46% ของผู้ทำผลสำรวจสูญเสียสมาชิกในครอบครัว รวมถึงคนใกล้ชิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าผลสำรวจทั่วโลกที่คิดเป็น 33% เท่านั้น ขณะเดียวกันผลสำรวจ Vaccines for Roads Big Data Tool ของ International Road Assessment Programme’s (iRAP) หน่วยงานการกุศลที่มีจุดเริ่มต้นจากประเทศในกลุ่มยุโรป ที่กำหนดเกณฑ์นานาชาติเพื่อยกระดับถนนให้มีความปลอดภัยภายใต้เกณฑ์มาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถเข้าใจตรงกันทุกประเทศ เผยว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนคร่าชีวิตผู้คนไปเกือบ 2,000 คนและบาดเจ็บ 54,000 คนทุกวันทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ในส่วนของประเทศไทย รายงานผลความปลอดภัยทางถนนของโลกปี 2561 ซึ่งจัดทำโดยองค์กรอนามัยโลกได้เผยว่า ประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีอุบัติเหตุสูงสุดในโลก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 หรือที่เรียกกันว่า “เจ็ดวันอันตราย” จากสถิติมีรายงานว่า เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากกว่า 2,700 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 333 ราย

โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนนใน 100 เขตโรงเรียนภายในปี พ.ศ. 2567

3เอ็ม ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนต่างๆ ทั่วโลกเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับทุกคน ภายใต้เป้าหมายพาทุกคนในครอบครัวกลับบ้านอย่างปลอดภัย และตั้งแต่ปีนี้ จนถึงปี 2567 ทาง 3เอ็มตอกย้ำความมุ่งมั่นด้วยโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนนในเขตโรงเรียน

ถนนที่ขาดการพัฒนา การขาดแคลนทางม้าลาย ไปจนถึงทัศนวิสัยทางจราจรที่ไม่ดีในเขตโรงเรียน ทำให้กลุ่มเด็กๆ มีความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อต้องเดินหรือขับขี่จักรยานไปและกลับจากโรงเรียน ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกโลก (World Health Organization) พบว่า อุบัติเหตุเหล่านี้มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศและชุมชนที่ขาดการพัฒนา บ่งชี้ถึงความต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ 3เอ็ม จึงตระหนักถึงความเร่งด่วนในการจัดการกับความสูญเสียเหล่านี้และตระหนักถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความปลอดภัยในท้องถนนในเขตโรงเรียนมากขึ้น

ดร. แดน เฉิน ประธานแผนกความปลอดภัยด้านการคมนาคม ของ 3เอ็ม กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นของ 3เอ็ม ในการพัฒนาความปลอดภัยในเขตโรงเรียน เกิดขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า เด็กทุกคนสมควรได้รับโอกาสในการศึกษาและการเดินทางไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยไม่ควรเป็นอุปสรรคทางการศึกษา ดังนั้นในอีกสองปีข้างหน้า เราจะทำงานร่วมกับองค์กรเอ็นจีโอและหน่วยงานภาครัฐในการปรับปรุงความปลอดภัยในเขตโรงเรียน และพัฒนาแบบจำลองสำหรับชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงและขาดทรัพยากรเพื่อสร้างถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับเด็กๆ ทุกคน”

“ยิ่งไปกว่านั้น การยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน ซึ่งเป็นปณิธานขององค์กรเสมอมา 3เอ็ม ประเทศไทย จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้เด็กนักเรียน และผู้ใช้ถนนในชุมชน คุณวิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย กล่าวเสริม ซึ่งทาง 3เอ็ม ประเทศไทย ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ในบริเวณโรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสระบุรี โดยได้จัดทำทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน ป้ายสัญญาณจราจรเพื่อเตือนให้ผู้ใช้พาหนะชะลอความเร็วลง รวมทั้งมีการบำรุงรักษาเครื่องหมายจราจรทางข้าม และป้ายเตือนทางข้ามให้อยู่ในสภาพที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ความร่วมมือในชุมชน

กว่า 8 ทศวรรษแล้วที่แผนกความปลอดภัยด้านการคมนาคม (Transportation Safety Division) ของ 3เอ็ม มีภารกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและการสัญจรทั่วโลก โดยการติดตั้งวัสดุและเทคโนโลยีสำหรับถนนที่มีประสิทธิภาพสูง อาทิ แถบสะท้อนแสงไดมอนด์เกรด (Diamond Grade Reflective Sheeting) สำหรับป้ายบอกเขตโรงเรียนและเทปตีเส้นทางเท้า (Pavement Marking Tape) ซึ่งช่วยเพิ่มการสะท้อนแสงและการมองเห็นสำหรับผู้ขับขี่และคนเดินถนน

ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสภาพถนนที่ปลอดภัย 3เอ็ม จึงได้ร่วมมือและทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับชุมชน รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ผู้กำหนดนโยบาย องค์กรเอกชน ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างระบบคมนาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ในฐานะสมาชิกของ UN Global Compact 3เอ็ม เชื่อมั่นในบทบาทของการเป็นพันธมิตรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ปัญหาเร่งด่วนเช่น ความปลอดภัยทางถนนและการขนส่ง นอกจากนี้ 3เอ็ม ยังเป็นผู้ลงนามในการเรียกร้องให้ประธานาธิบดี โจ ไบเดิน ยุติการเสียชีวิตบนท้องถนน (Call on President Biden to End Roadway Fatalities) และการให้คำมั่นในทศวรรษแห่งการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ในการป้องกันอย่างน้อยร้อยละ 50 ของการเสียชีวิตและการบาดเจ็บบนท้องถนนภายในปี 2573

หากท่านต้องการมีส่วนร่วมและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ School Zone Road Safety ของ 3เอ็ม สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 3M.com/schoolzonesafety.

ใส่ความเห็น