วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024
Home > PR News > CMO เสริมแกร่ง เตรียมออก convertible debenture มูลค่า 500 ล้านบาท

CMO เสริมแกร่ง เตรียมออก convertible debenture มูลค่า 500 ล้านบาท

CMO เตรียมออก convertible debenture มูลค่า 500 ล้านบาท ให้กับกองทุนใหญ่สิงค์โปร์ เสริมความแข็งแกร่งด้านการเงินพร้อมลุยขยายฐานธุรกิจเพิ่ม

คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO มีมติเตรียมเสนอผู้ถือหุ้นออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 500 ล้านบาท เสนอขายกองทุนใหญ่จากสิงค์โปร์ พร้อมลุยธุรกิจออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และ เทคโนโลยี ด้วยแผนนโยบายสร้างการเติบโตจากธุรกิจเดิมโดยมุ่งเน้น การเข้าไปลงทุนในกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างก้าวกระโดด

สำหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้สำหรับการลงทุนในธุรกิจที่ช่วยเสริมศักยภาพของ CMO ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดแบบยั่งยืนต่อไป โดยธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุนจะมีทั้งที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบธุรกิจเดิมที่ทำอยู่ รวมถึงธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีมีศักยภาพ ทั้งนี้การทำธุรกิจต่อไปของ CMO ในอนาคตจะเน้นความเป็น End To End Experience ที่ทำครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีทั้งรูปแบบธุรกิจที่เป็น B to B และ B to C ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากการนำเงินไปลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ แล้ว ยังจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการด้านการเงิน ให้ CMO มีความสามารถในการดำเนินงานขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด และยังเป็นการช่วยลดต้นทุนทางการเงิน ซึ่งส่งผลต่อผลการดำเนินงาน และมั่นใจว่าบริษัทฯ จะกลับมาทำกำไรในปีนี้ได้อย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น