วันอาทิตย์, มิถุนายน 23, 2024
Home > New&Trend > ออร์กานอน เปิดตัวในประเทศไทย ประกาศจุดยืนเป็นบริษัทเพื่อสุขภาพผู้หญิง

ออร์กานอน เปิดตัวในประเทศไทย ประกาศจุดยืนเป็นบริษัทเพื่อสุขภาพผู้หญิง

ออร์กานอนเปิดตัวบริษัทในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศจุดยืนเป็นบริษัทเพื่อสุขภาพผู้หญิง มร. คุง คาเรล เคราท์บ๊อช รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พร้อมนำทัพด้วยภารกิจมุ่งมั่นรับฟังทุกความต้องการด้านสุขภาพของหญิงไทย เพื่อสุขภาพ ครอบครัว สังคมและชีวิต ของพวกเธอดีขึ้น

บริษัท ออร์กานอน จำกัด (NYSE: OGN) ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะบริษัทระดับโลกซึ่งเป็นเพียงบริษัทเดียวเท่านั้นที่มุ่งให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้หญิงโดยเฉพาะ ณ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ในโอกาสนี้ บริษัท ออร์กานอน ประเทศไทย นำโดย มร. คุง คาเรล เคราท์บ๊อช (Koen C. Kruijtbosch) กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดตัวออร์กานอนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้หญิงไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวัน ผ่านการรับฟังทุกความต้องการด้านสุขภาพของผู้หญิง และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ รวมทั้งเน้นย้ำความเชื่อของบริษัทที่ว่าเสียงของผู้หญิงคือสิ่งสำคัญ ออร์กานอน ประเทศไทย จึงได้เลือกให้ ซินดี้-สิรินยา บิชอพ เป็นตัวแทนเสียงของผู้หญิงไทยในการแสดงออกถึงสุขภาวะของผู้หญิงผ่านกิจกรรม Wall of Voices ที่จัดแสดงอยู่บริเวณด้านนอกของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ร่วมกับตัวแทนผู้หญิงจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

มร. คุง คาเรล เคราท์บ๊อช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร์กานอน ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เราเชื่อว่าผู้หญิง คือรากฐานสำคัญที่จะทำให้โลกมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และการทำให้ผู้หญิงมีสุขภาพที่ดีขึ้นในอนาคต จึงหมายถึงการสร้างสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าให้กับครอบครัวและสังคมรอบตัวของพวกเธอ เราจึงให้ผู้หญิงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับฟังและทำความเข้าใจความต้องการด้านสุขภาพของผู้หญิง รวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เพื่อทำให้ผู้หญิงได้มีชีวิตและมีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกวัน”

ขณะที่คณะผู้บริหารระดับสูงของออร์กานอนได้สั่นกระดิ่ง เพื่อแสดงถึงการทำการซื้อขายได้เป็นครั้งแรกที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการรับฟังและการลงมือทำเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพที่ท้าทายของผู้หญิง ออร์กานอนจึงได้รวบรวมเสียงของผู้หญิงจากทั่วโลกเพื่อนำมาสร้าง Wall of Voices ในรูปแบบสื่อผสม ตั้งอยู่บริเวณด้านนอกของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เพื่อแบ่งปันทั้งมุมมอง เสียง และภาพอันทรงพลังของผู้หญิง

ซินดี้-สิรินยา บิชอพ นางแบบชื่อดังของประเทศไทย นักกิจกรรม และทูตสันถวไมตรี UN Women ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนเสียงของผู้หญิงไทยในกิจกรรมนี้

ซินดี้-สิรินยา บิชอพ กล่าวว่า “ตามรายงานของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ในปี 2563 ระบุว่า โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละวันมีเด็กจำนวน 169 คนที่เกิดจากแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ในขณะที่มีเด็กเกิดจากแม่ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เฉลี่ยวันละ 6 คน ปัญหานี้จึงเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพหลักของผู้หญิงที่ต้องได้รับแก้ไขอย่างเร่งด่วน จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรไม่แสวงผลกำไร และพวกเราทุกคน ต้องร่วมมือกันเพื่อหาทางออกที่มีประสิทธิภาพและได้ผลในระยะยาวในการแก้ปัญหานี้ ดิฉันรู้สึกขอบคุณที่สามารถช่วยเป็นกระบอกเสียงเล่าถึงปัญหาของวัยรุ่นไทยผ่านกิจกรรม Wall of Voices และขอบคุณออร์กานอนที่เข้ามารับฟังทุกเสียงและมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพของผู้หญิง” ผู้หญิงจากทั่วทุกมุมโลกสามารถหยิบ “ไมโครโฟน” เพื่อร่วมส่งเสียงผ่าน Wall of Voices ในรูปแบบดิจิทัลได้ทาง HereForHerHealth.com

นอกจากปัญหาคุณแม่วัยใสแล้ว อัตราการเกิดที่ต่ำก็เป็นอีกความท้าทายที่สำคัญของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ในปี 2563 มีจำนวนเด็กเกิดใหม่ต่ำกว่า 600,000 คน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบสามปี

“ด้วยความเชี่ยวชาญด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เราจะนำความสามารถของเรามาช่วยแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และปัญหาอัตราการเกิดต่ำซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยได้ นอกจากนี้ เราจะนำความเชี่ยวชาญของเราในด้านผลิตภัณฑ์ยาและแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ มาใช้รักษาโรคและอาการที่ส่งผลต่อ สุขภาพของผู้หญิงในทุกช่วงวัยของชีวิต เช่น โรคกระดูกพรุน ที่ผู้หญิงไทยอายุระหว่าง 40-80 ปี จำนวนถึง 1 ใน 5 ต้องทุกข์ทรมานด้วยโรคนี้ ดังนั้น ด้วยความเชี่ยวชาญที่เรามี ผมจึงอยากให้ผู้หญิงไทยทุกคนได้มั่นใจว่า นับจากนี้ ออร์กานอนประเทศไทยจะอยู่ตรงนี้เพื่อรับฟังความต้องการด้านสุขภาพของคุณ และจะทำทุกวิธีที่เป็นไปได้เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นให้กับคุณ” มร. คุง คาเรล เคราท์บ๊อช กล่าวสรุป

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน

การเปิดตัวในครั้งนี้ ออร์กานอนมียาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มากกว่า 60 รายการ ซึ่งมีการให้บริการในกว่า 140 ประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ธุรกิจหลักของออร์กานอน ได้แก่

กลุ่มสุขภาพผู้หญิงและการเจริญพันธุ์: ความเชี่ยวชาญหลักของออร์กานอน คือ อนามัยเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะด้านการคุมกำเนิดและการเจริญพันธุ์ เรามุ่งมั่นที่จะต่อยอดไปยังด้านอื่นๆ ที่จะช่วยรักษาโรคและอาการที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้หญิงในทุกช่วงวัยของชีวิต นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้หญิงแล้ว เราจะมุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้หญิงซึ่งกระทบต่อการดำเนินชีวิต หรือสร้างภาระหนักหน่วงให้กับผู้หญิง นอกจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว การเข้าถึงยาก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน ขณะที่เราพยายามให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้เข้าถึงผู้หญิงทั่วโลกมากขึ้น เราก็ยังทุ่มเทเพื่อให้มั่นใจว่าผู้หญิงสามารถเข้าถึงวิธีการรักษาของเราด้วย

กลุ่มเภสัชภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ (Established brands): เรามีผลิตภัณฑ์ยาที่หลากหลายกว่า 49 รายการ ครอบคลุมการรักษาอาการในหลายๆ โรค ไม่ว่าจะเป็นโรคกระดูกพรุน โรคหัวใจและหลอดเลือด อาการด้านระบบทางเดินหายใจ การบรรเทาการปวด และโรคภูมิแพ้

ผู้หญิงคือศูนย์กลางในการพัฒนานวัตกรรมของออร์กานอน

ปรัชญาในการค้นคว้าและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของออร์กานอน คือการทำธุรกิจที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้ป่วย โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาและพัฒนาตัวเลือกด้านการดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง ที่จะช่วยให้ผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีที่สุดในทุกวัน

ความสามารถในระดับโลกที่ครอบคลุมด้านการพัฒนาทางคลินิกและความปลอดภัยของคนไข้ การดูแลควบคุม และการแพทย์ ทำให้ออร์กานอนสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ยา การวินิจฉัย และเครื่องมือที่มีศักยภาพสูงสุดเพื่อให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพต่อสุขภาพของผู้หญิง

Mr. Koen C. Kruijtbosch กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร์กานอน ประเทศไทย จำกัด

ใส่ความเห็น