วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Home > PR News > LPN ปลื้ม ปิดการขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี ตามเป้า 1,500 ล้านบาท

LPN ปลื้ม ปิดการขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี ตามเป้า 1,500 ล้านบาท

LPN ผู้ดำเนินธุรกิจทางด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรชั้นนำ ซึ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่” ประกาศความสำเร็จในการปิดการขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี วงเงิน 1,500 ล้านบาท หลังผู้ลงทุนทั่วไปให้ความสนใจจองซื้อเต็มจำนวน เชื่อผู้ลงทุนมั่นใจในศักยภาพของบริษัทผ่านการพิสูจน์บนเส้นทางของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี รวมถึงพึงพอใจผลตอบแทนที่ 3.95% ต่อปี

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ LPN ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม ทีผ่านมา ประสบความสำเร็จมีผู้ลงทุนสนใจเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงได้พิจารณาออกหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติม รวมมูลค่าเสนอขาย ทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งผลตอบแทนที่ดี มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่แสวงหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอจากบริษัทที่ได้รับการยอมรับและผ่านการพิสูจน์บนเส้นทางของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี โดยทั้งบริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดเครดิตเรทติ้งที่ระดับ ‘BBB+’ แนวโน้ม ‘คงที่’ ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ LPN ซึ่งรวมถึงการมีแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับกลางถึงกลางล่าง และบริการหลังการขายที่ดี

“บริษัทขอขอบคุณผู้ลงทุน ที่ให้การสนับสนุนหุ้นกู้ LPN รวมถึงขอบคุณสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่จัดจำหน่าย โดยการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปซื้อที่ดินเพื่อใช้ขยายกิจการและรองรับเป้ารายได้และการเติบโตในอนาคต เพื่อสร้างฐานการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายอภิชาติ กล่าว

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา เป็นบทพิสูจน์ของความแข็งแกร่งของ LPN และความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการบริหารงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายทางการเงินที่มีวินัย และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

ใส่ความเห็น