วันพุธ, เมษายน 17, 2024
Home > PR News > เอสซีจี วางศิลาฤกษ์โรงงานปูนซีเมนต์คำม่วน ที่สปป.ลาว

เอสซีจี วางศิลาฤกษ์โรงงานปูนซีเมนต์คำม่วน ที่สปป.ลาว

เอสซีจี วางศิลาฤกษ์โรงงานปูนซีเมนต์คำม่วน ที่สปป.ลาวมุ่งนำเสนอสินค้าคุณภาพเยี่ยม รองรับการพัฒนาสู่ AEC

นายพิชิต ไม้พุ่ม (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – ปฏิบัติการ นายนิธิ ภัทรโชค (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – ตลาดในประเทศ เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
นายจันสอน แสนบุดตะลาด (ที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว ดร.สินาวา สุพานุวง (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว นายโอได สุดาพร (กลาง) รองเจ้าแขวง แขวงคำม่วน และนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ (ที่ 3 จากขวา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานปูนซีเมนต์คำม่วน โรงงานผลิตปูนซีเมนต์แห่งแรกของ สปป.ลาว ที่บ้านโพวา เมืองมะหาไช แขวงคำม่วน คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี
2560 กำลังการผลิตปูนซีเมนต์ 1.8 ล้านตันต่อปี

เอสซีจี ผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน จัดตั้ง บริษัท คำม่วน ซิเมนต์ จำกัด ในธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อรองรับความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ใน สปป.ลาว ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงงานปูนซีเมนต์ คำม่วน ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการทำเหมืองแบบ Semi-open cut ที่รักษาทัศนียภาพที่สวยงาม ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ พร้อมมีแผนฟื้นฟูด้วยการปลูกต้นไม้กลับคืนในพื้นที่ที่ ทำเหมืองเสร็จแล้ว มุ่งสู่ต้นแบบที่ดีด้านการดำเนินงานอย่างยั่งยืน และช่วยยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานอื่นๆ ใน สปป.ลาวต่อไป