วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
Home > New&Trend > ชาวบุรีรัมย์ปรับวิธีเก็บน้ำผึ้งเดือน 5 สืบสานประเพณีตีผึ้งร้อยรังช่วงโควิด

ชาวบุรีรัมย์ปรับวิธีเก็บน้ำผึ้งเดือน 5 สืบสานประเพณีตีผึ้งร้อยรังช่วงโควิด

ชาวบุรีรัมย์สืบสานประเพณีตีผึ้งร้อยรัง ปรับวิธีเก็บน้ำผึ้งเดือน 5 ในช่วงโควิด-19 ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงก่อนเคอร์ฟิวเพื่อให้เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่สูญเสียรายได้ของชุมชน พร้อมจัดเวรยามดูแลและทำงาน

อ.สำราญ ธุระตา อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หัวหน้าโครงการ “การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านอัตลักษณ์ประเพณีตีผึ้งชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์” โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า น้ำผึ้งเดือน 5 เป็นน้ำผึ้งคุณภาพดีที่หลายคนเฝ้ารอจับจองที่จะได้น้ำผึ้งแท้จากรวง ชาวชุมชนได้ช่วยกันอนุรักษ์ที่เน้นคุณค่ามากกว่าปริมาณ โดยจะปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ให้เห็นค่าของดีในชุมชนร่วมสืบสานต่อกันมา มีกฎระเบียบของหมู่บ้านที่หารือกันไว้ว่าจะเก็บน้ำผึ้งเพียงปีละครั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้เพื่อความยั่งยืน

ชุมชนเล็กๆ แห่งนี้มี “ประเพณีตีผึ้งร้อยรัง” ซึ่งเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ และถือเป็นหนึ่งใน OTOP ท่องเที่ยว นวัตวิถี ที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่ง มีการนำเที่ยวชมผึ้งร้อยรังเพื่อชิมความหวานน้ำผึ้งเดือนห้า โดยทุกปีทางชุมชนจะร่วมกันตกแต่งสถานที่ให้สะอาดงดงามและเป็นระเบียบ มาท่องเที่ยวกัน ในทุกๆ ปี เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ชุมชนสายตรีพัฒนา 3 จ.บุรีรัมย์ จะประกอบพิธีบวงสรวงพ่อปู่บุญมาสิ่งศักดิ์ประจำชุมชน เพื่อขอขมาตามความเชื่อที่ได้ล่วงเกินในการปีนขึ้นไปเก็บน้ำผึ้ง ด้วยการรำบวงสรวงบริเวณหน้าศาลพร้อมทำการตกแต่งศาลด้วยดอกดาวเรืองรายล้อม ก่อนขึ้นตีเอาน้ำผึ้งหลวงหลายร้อยรังบนต้นไทรใหญ่ขนาด 15 คนโอบกลางหมู่บ้าน กระบวนการขึ้นตีเอาน้ำผึ้งจะร่วมกันดำเนินการโดยคนในชุมชนทั้งหมด ทั้งผู้ใหญ่และเด็กแบ่งหน้าที่กันทำตามความถนัดของแต่ละบุคคล ทั้งฝ่ายขึ้นตีผึ้งบนต้นไทร ฝ่ายรับส่งด้านล่าง ฝ่ายคัดแยก ฝ่ายคั้นน้ำผึ้ง ฝ่ายกรอง ฝ่ายกรอก ฝ่ายบรรจุกล่อง ฝ่ายจำหน่าย ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายจัดเลี้ยงอาหาร เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีประชาชนมาร่วมเป็นจำนวนมาก และใช้เวลาตลอดทั้งคืน

“สำหรับปี 2563 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างผลกระทบอย่างกว้างขวางในทุกระดับสังคมอาชีพและทุกกิจกรรม ไม่เว้นแม้กระทั่งประเพณีตีผึ้งร้อยรัง ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฉุกเฉิน และมาตรการควบคุมการเว้นระยะห่างทางสังคมของรัฐบาล จึงต้องมีการปรับแผนในการดำเนินกิจกรรม โดยขึ้นตีเอาน้ำผึ้งช่วงระหว่างเวลา 19.30-21.30 น. แล้วนำรวงผึ้งมาเก็บรักษาไว้ในศาลากลางหมู่บ้าน จัดเวรยามดูแลในเวลากลางคืน และจัดเวรในแต่ละวันเพื่อคั้นน้ำผึ้งในเวลากลางวัน ซึ่งต้องใช้เวลาหลายวันในการดำเนินกิจกรรม แต่ชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ได้ปรับแผนการทำงานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่สูญเสียรายได้ของชุมชน และยังคงอนุรักษ์ประเพณีประจำท้องถิ่นไว้อีกทางหนึ่งด้วย”

ผู้สนใจอุดหนุนน้ำผึ้งหลวงแท้เพื่อเป็นรายได้ของชุมชนสายตรีพัฒนา 3 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ 086 256 2950, 063 246 0446 และ 087 094 0754

น้ำผึ้งบรรจุกล่อง

รังผึ้งบนต้นไทร

คั้นน้ำผึ้ง

ใส่ความเห็น