วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
Home > PR News > “เมดอินไทยแลนด์อินโฟกัส”

“เมดอินไทยแลนด์อินโฟกัส”

ผู้ซื้อจากทั่วโลก ตบเท้าเข้าร่วม “เมดอินไทยแลนด์อินโฟกัส” ร่วมผลักดันสินค้าไทยให้เป็นที่นิยม เสริมความแข็งแกร่งตลาดเสรีอาเซียน พาณิชย์ปลื้ม “เมดอินไทยแลนด์อินโฟกัส” ดึงผู้ซื้อจากทั่วทุกภูมิภาคของโลก เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ ผลักดันผู้ประกอบการไทย ปั้นสินค้าไทยให้เป็นที่นิยมในต่างแดนเพื่อเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งตลาดอาเซียนหลังเปิดเออีซี

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยความสําเร็จในการจัดงานเมดอินไทยแลนด์อินโฟกัส
(Made in Thailand in Focus) ที่กําลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 (รวมวันเจรจาธุรกิจและวันจําหน่ายปลีก ทั้งสิ้น 5 วัน) ณ อาคาร EH101 – EH104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา โดย

ในปีนี้ กรมฯ ได้เชิญคณะผู้แทนการค้า ผ่านสํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีนักธุรกิจต่างประเทศ
ตอบรับการเข้ามาเจรจาการค้าภายในงานฯ จากประเทศต่างๆ ทั้งในอาเซียนและภูมิภาคอื่น เช่น อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา จีน ฮ่องกง ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน เป็นต้น

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า “ผลตอบรับที่ดีจากผู้ซื้อทั่วโลก เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในการผลักดันนโยบายหลักของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการสร้างความนิยมในสินค้าไทยให้เกิดขึ้นในต่างประเทศ

นอกจากเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการไทยและสินค้าไทยในอาเซียนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการค้าชายแดน โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียนพลัส อันเป็นการดําเนินนโยบายเชิงรุกของภาครัฐต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว หลังปี 2558

สําหรับในปี 2557 ที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออกรวมทั้งสิ้นกว่า 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งกว่าร้อยละ 25 เป็นการส่งออกไปในตลาดอาเซียน ในปี 2558 นี้ กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าการขยายการส่งออกของไทยไว้ที่ร้อยละ 4
เพื่อให้มูลค่าการส่งออกเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ งาน Made in Thailand in Focus จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สําคัญ
ในการเปิดเวทีแห่งโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พบกับผู้ซื้อจากหลากหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนพลัส อาทิ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา และจากภูมิภาคอื่น เช่น สหรัฐอเมริกา แอฟริกา ตะวันออกลาง เป็นต้น โดยคาดว่าจะเกิดมูลค่าการซื้อขายในงานไม่ต่ํากว่า 300 ล้านบาท ตลอดจนคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 20,000 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ผู้ประสานงานสื่อมวลชน

พลพจน์ศรีพระจันทร์ (ทรัพย์) โทร. 08-9512-7982, E-mail : subbook.pr@gmail.com

กนกพร ชมภูนุท (แจน) โทร. 086-778-0545, E-mail : jan@keyedgepr.com