วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
Home > New&Trend > เทสโก้ โลตัส เดินหน้าขยายโครงการรับซื้อตรงจากเกษตรกรครอบคลุมทุกภูมิภาค พลิกวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูฯ อยุธยา ส่งผักขายทั่วภาคกลาง

เทสโก้ โลตัส เดินหน้าขยายโครงการรับซื้อตรงจากเกษตรกรครอบคลุมทุกภูมิภาค พลิกวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูฯ อยุธยา ส่งผักขายทั่วภาคกลาง

เทสโก้ โลตัส ผนึกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขยายโครงการรับซื้อผักตรงจากเกษตรกร จับมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา อ.ผักไห่ จ.อยุธยา ส่งผักคุณภาพดี ปลอดภัย เฉลี่ย 30 ตันต่อเดือนส่งขายในร้านเทสโก้ โลตัส 22 สาขาทั่วภาคกลาง

นางสาว จิราภรณ์ เลาหะรัตนะวิบูลย์ หัวหน้าส่วนงานอาหารสด เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส เริ่มดำเนินโครงการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยเพิ่มปริมาณที่รับซื้อทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2561 เทสโก้ โลตัส รับซื้อผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ โดยตรงจากเกษตรกร ในปริมาณ 240,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 20% นำมาซึ่งรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยทั่วประเทศ นอกจากเป็นช่องทางจำหน่ายผลผลิตแล้ว เทสโก้ โลตัส
ยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร มีการวางแผนการเพาะปลูกและการรับซื้อล่วงหน้าตามนโยบายการตลาดนำการผลิตของรัฐบาล รวมไปถึงการสนับสนุนโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรภายในเครือข่ายกลุ่มเทสโก้อีกด้วย”

จากความสำเร็จของโครงการรับซื้อผลิตผลตรงจากเกษตรกร ในภูมิภาคต่างๆ อาทิ บ้านโนนเขวา จังหวัดขอนแก่น, อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ล่าสุด เทสโก้ โลตัส ได้นำโมเดลความสำเร็จดังกล่าวขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ รวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา ที่เทสโก้ โลตัส ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและเปลี่ยนวิธีคิดการทำนาทำสวนแบบเดิมๆ สู่การทำการเกษตรแบบใหม่ คือใช้การตลาดนำการผลิต โดยกลุ่มเกษตกรสามารถรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งจำนวน 50 ราย ปลูกผักตามความต้องการของตลาดทั้งในด้านของปริมาณและคุณภาพผัก ในพื้นที่ 250 ไร่ สามารถรวบรวมผลผลิตได้ในปริมาณมาก มีอำนาจในการต่อรอง ส่วนเทสโก้ โลตัส ในฐานะผู้ประกอบการค้าปลีก เข้ามาเติมเต็มห่วงโซ่อุปทานให้มีความสมบูรณ์ โดยรับซื้อผักมาตรฐาน GAP จำนวน 10 ชนิด ปริมาณ 30 ตันต่อเดือน ส่งจำหน่ายในร้านค้าของเทสโก้ โลตัส 22 สาขาทั่วภาคกลาง ทำให้ลูกค้าสามารถซื้อผักสดคุณภาพดี ปลอดภัย ในราคาที่เอื้อมถึงได้ทุกวัน

ในระยะเริ่มต้นของโครงการ เทสโก้ โลตัส ได้ส่งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดเกษตรกร ด้วยการสร้างความเข้าใจระบบการตลาดนำการผลิต แนะนำการวางแผนเพาะปลูก การบริหารจัดการ ตลอดจนงานบัญชีระบบโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้ในการทำธุรกิจการเกษตร อีกทั้งยังได้มอบงบประมาณสนับสนุนปรับปรุงโรงคัดให้เป็นศูนย์กลางการรวบรวมผลผลิตก่อนที่รถขนส่งควบคุมอุณหภูมิของเทสโก้ โลตัส จะมารับผักเพื่อส่งเข้าศูนย์กระจายสินค้าลำลูกกา เพื่อกระจายไปยังไฮเปอร์มาร์เก็ตในเขตภาคกลางสำหรับผลผลิตของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา ที่เทสโก้ โลตัส รับซื้อประกอบด้วย ฟักเขียว ผักชี กะเพรา กวางตุ้ง คะน้า ผักบุ้งจีน โหระพา คะน้ายอด ผักกาดหอม และมะนาว

นางสาว จิราภรณ์ กล่าวอีกว่า “เทสโก้ โลตัส ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ โดยวางแผนการรับซื้อผักประเภทหัว ทั้ง แตงกวา มะระจีน มะเขือเปาะ แตงร้าน มะเขือยาว บวบเหลี่ยม ที่ตลาดมีความต้องการ เพิ่มเติมอีกประมาณ 3.5 ตันต่อสัปดาห์ ปัจจุบันเกษตรกรได้วางแผนการเพาะปลูกและมีกำหนดการส่งผลผลิตให้กับเทสโก้ โลตัสแล้ว กำหนดจำหน่ายในเดือนเมษายนเป็นต้นไป”

ใส่ความเห็น