วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Home > New&Trend > “แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น” เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ชวนคนกรุงเทพฯ สร้างสังคมสีเขียว ในโครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2018

“แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น” เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ชวนคนกรุงเทพฯ สร้างสังคมสีเขียว ในโครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2018

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และผู้ประกอบการย่านสาทร จัดโครงการ “GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2018” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมที่จะทำประโยชน์ให้สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “โครงการ GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER เป็นโครงการที่ กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่นร่วมกับกรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้ประกอบการ และพันธมิตรทางธุรกิจย่านสาทร มุ่งมั่นที่รณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเริ่มจากพื้นที่ย่านสาทร ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจหลักของกรุงเทพฯ ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการในย่านสาทรและพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้โครงการประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 6 ปี และปีนี้เราได้สานต่อโครงการ ภายใต้ชื่อโครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2018 ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ AWC Charity Market Around กิจกรรมตลาดนัดการกุศล, Empire Tower We Run 2018 with Virgin Active กิจกรรมวิ่งการกุศล, A Sathorn District Charity Christmas Tree กิจกรรมเปิดต้นคริสมาสต์แห่งการให้ และสุดท้ายคือ ปันฝัน (Pun Fun) กิจกรรมมอบสิ่งของบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ”

ด้าน นางวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวถึงเหล่าพันธมิตรและผู้ร่วมให้การสนับสนุนโครงการว่า “กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ต้องขอขอบคุณกรุงเทพมหานคร ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER มาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณพันธมิตรผู้สนับสนุนหลักได้แก่ Virgin Active, KPMG, KTAM, VGI, GIS, UOB, CES, ไทยเบฟเวอเรจน้ำดื่มช้าง, เครื่องดื่ม 100 Plus, EPSON, Perfect Companion, Diageo Moet, TOTO, TCC Technology, PCS, NCC, AIS, โจนส์ แลง ลาซาลล์, Kanok, ชิน-นะ-รัช, บางกอกอินดัสเทรียลก๊าซ, Major Cineplex, Blue Pay, SE-ED, Warrix, โควเอ็น ซูชิบาร์ ,ดอยแบงค์ และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้การจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ย่านสาทรของเราในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจหลักของประเทศ ซึ่งทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ จะได้รับทั้งความบันเทิงสนุกสนานได้ช้อป ชิม และสิ่งสำคัญคือ ได้ร่วมทำบุญ สร้างโอกาส ต่อเติมความฝันให้แก่เด็กๆ ในมูลนิธิที่ขาดแคลนและชุมชนต่างๆ ซึ่งตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2561 เรายังเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมบริจาค หรือมอบอุปกรณ์สนับสนุนทางการศึกษาได้ที่บูธรับบริจาค ณ ชั้น G อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ประกอบการมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันร่วมกัน”

สำหรับโครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2018 เป็นกิจกรรมที่มุ่งรณรงค์ให้คนในสังคมให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะก่อให้เกิดการแบ่งปันและคืนความสุขให้กับสังคม จากการเป็นผู้ให้ ช่วยต่อเติมความฝันให้แก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆ

สำหรับกิจกรรมแรก AWC Charity Market Around กิจกรรมตลาดนัดการกุศล เป็นการออกร้านค้าของผู้สนับสนุนเพื่อหารายได้สมทบเข้าโครงการ โดยมีสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้าราคาถูก ร้านค้าดารา ร้านขนม และร้านค้าแบรนด์ดัง Garmin, Ka-nom, Kouen, Warrix โดยแต่ละร้านค้าจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้โครงการ เพื่อนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนและกีฬามอบให้แก่เด็กๆที่ขาดแคลน

กิจกรรมที่สอง EMPIRE TOWER WE RUN 2018 WITH VIRGIN ACTIVE ในปีนี้ตั้งเป้าเชิญชวนนักวิ่งทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติกว่า 4,000 คน มาร่วมกิจกรรมเส้นทางวิ่งมาราธอนสีเขียว ภายใต้แนวคิด “The Charity สังคมแห่งการแบ่งปัน”

กิจกรรมที่สาม A Sathorn District Charity Christmas Tree เป็นกิจกรรมที่นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมวิ่งมาราธอน นำไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาต่างๆ มาประดับตกแต่งต้นคริสต์มาส ซึ่งปีนี้จะนำวัสดุเหลือใช้และของบริจาคจากหลายๆส่วนมาปรับเป็นต้นคริสต์มาสในแบบ Reuse and Refill เน้นประโยชน์สูงสุด ซึ่งต้นคริสต์มาสแห่งการให้นี้จะติดตั้งไปจนถึงเทศกาลแห่งความสุขในช่วงปลายปี ถือเป็นการเพิ่มสีสัน ให้แก่ประชาชนผู้ผ่านไปมาระหว่างทางเดินสกายวอล์ค สถานีช่องนนทรี

และกิจกรรมสุดท้าย ปันฝัน (Pun Fun) เป็นกิจกรรมส่งต่อ “การให้” นำอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ที่ได้จากการจัดงานทั้งหมด มอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ในพื้นที่ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำความรักและความปรารถนาดีส่งต่อให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารต่อไป

ใส่ความเห็น