Home > www.ไทยร่วมใจ.com

ท็อปส์ เดลี่ และ แฟมิลี่มาร์ท อาสาช่วยคน กทม. ลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านเว็บ www.ไทยร่วมใจ.com

ท็อปส์ เดลี่ และ แฟมิลี่มาร์ท ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมช่วยเหลือประชาชนด้วยความห่วงใย ตอบรับความร่วมมือ กับกรุงเทพมหานคร เปิดเป็นจุดบริการรับลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระบบ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” ที่ร้านท็อปส์ เดลี่ และ แฟมิลี่มาร์ท รวม 316 สาขา ในกรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มได้เข้าถึงการฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจที่ให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชน พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดมาโดยตลอด ภายใต้โครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” จะเปิดให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ซึ่งไม่ได้เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน โดยพนักงานท็อปส์ เดลี่ และ แฟมิลี่มาร์ท ทั้ง 316 สาขาในกรุงเทพมหานคร พร้อมอาสาลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน ผ่านเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com เริ่มตั้งแต่วันที่

Read More