Home > WHAID

ดับบลิวเอชเอ เดินหน้าธุรกิจโค้งสุดท้าย เชื่อมั่นเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อยอดขายที่ดินอุตสาหกรรมในประเทศไทยอันเนื่องมาจากการระงับการเดินทางชั่วคราว แต่ความต้องการที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มลูกค้ายังคงมีอยู่ต่อเนื่อง รายงานจากวิจัยกรุงศรี ระบุว่า ณ สิ้นปี 2563 ยอดขายและเช่าที่ดินนิคมอุตสาหกรรมสะสมทั่วประเทศรวมเป็นพื้นที่ 123,861 ไร่ หรือคิดเป็น Occupancy rate ที่ 76.4% ลดลงจาก 77.5% ในปี 2562 แต่คาดการณ์ว่าช่วงปี 2564-2566 ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเติบโต โดยคาดว่ายอดขายและให้เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ช่วง 3 ปีข้างหน้าจะขยายตัวเฉลี่ย 20% ต่อปี เช่นเดียวกับรายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ทั้งการค้าระหว่างประเทศ การส่งออก และการลงทุนจากต่างประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น ทำให้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป (WHA Group) หนึ่งในผู้นำในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมแบบครบวงจรรายใหญ่ของเมืองไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เร่งเครื่องธุรกิจในเครือลุยโค้งสุดท้ายของปี ทั้งโลจิสติกส์ สาธารณูปโภค พลังงาน และนิคมอุตสาหกรรม เตรียมพร้อมทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล ตั้งเป้าปี 2564 เติบโต 30% “การดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ถือเป็นเส้นทางที่มีความท้าทายแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆ เรามองเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

Read More