Home > TWPC

ไทยวาเดินหน้าคว้าโอกาสปี 66 ด้วยนวัตกรรมเกษตรและอาหาร พร้อมขยายธุรกิจสู่ตลาด CLMV

ไทยวาโชว์ผลประกอบการโดดเด่นตลอดปี 65 ทำสถิติรายได้มากกว่า 1 หมื่นล้านบาท เดินหน้าคว้าโอกาสปี 66 ด้วยนวัตกรรมเกษตรและอาหาร พร้อมขยายธุรกิจสู่ตลาด CLMV บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ประกาศความสำเร็จในปี 2565 ด้วยยอดขายสูงเป็นประวัติการณ์มากกว่า 1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% จากปี 2564 จากการเติบโตที่แข็งแกร่งในทุกตลาด ในปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายที่เติบโตขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยผลประกอบการที่ดีที่สุดมาจากธุรกิจอาหารซึ่งเป็นธุรกิจหลักในประเทศไทยและเวียดนามที่มีการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 บริษัทยังตั้งเป้าเติบโตต่อเนื่องโดยคาดหวังปัจจัยบวกจากการที่จีนเปิดประเทศ ซึ่งจะช่วยหนุนความต้องการบริโภคสินค้าภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน TWPC เป็นผู้นำในตลาดแป้งมันสำปะหลัง ไทยวายังเตรียมเดินหน้าลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเพื่อตอบโจทย์ต้นทุนด้านพลังงานที่สูงขึ้น และในอีก 3 ปีข้างหน้าบริษัทมีแผนที่จะขยายการดำเนินงานในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร แป้งมันสำปะหลัง และธุรกิจพิเศษไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มากขึ้น TWPC เป็นบริษัทเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการดำเนินงานใน 5 ประเทศ โดยมีโรงงานและสำนักงานทั้งหมด 15 แห่ง มีพอร์ทโฟลิโอที่ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปร ซึ่งเป็นวัตถุดิบและโซลูชันด้านอาหารในการประกอบอาหารสำหรับ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้านอาหาร

Read More