Home > ThreeEightSix Holdings Ltd.

บี.กริม เพาเวอร์ ลงทุน 3.39 ล้านเหรียญสหรัฐ รุกตลาดพลังงานสะอาดในตะวันออกกลาง

บี.กริม เพาเวอร์ รุกตลาดพลังงานสะอาดในตะวันออกกลาง ลงทุน 3.39 ล้านเหรียญสหรัฐ ซื้อหุ้นพลังงานหมุนเวียนจาก ThreeEightSix Holdings Ltd. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกาศการลงทุนครั้งใหม่ รุกตลาดพลังงานสะอาดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ด้วยเงินลงทุนกว่า 3.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 40% ที่ออกโดย ThreeEightSix Holdings Ltd. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่มุ่งเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดที่มากขึ้นของภูมิภาค การทุ่มทุนครั้งนี้เกิดจากการเล็งเห็นศักยภาพในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนของตะวันออกกลาง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมพลังงานสะอาดในหลากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ที่มีนโยบายเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนจาก 3.7 กิกะวัตต์ในปี 2566 เป็น 19.8 กิกะวัตต์ภายในปี 2573 (ข้อมูลจากกระทรวงพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) เช่นเดียวกับประเทศซาอุดิอาระเบียที่มีนโยบายเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากต่ำกว่า 1 กิกะวัตต์ในปี 2565 เป็น 58 กิกะวัตต์ในปี 2573 (ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบีย) นอกจากนี้ที่น่าจับตาคือประเทศบาห์เรน

Read More