Home > Thai National Book Fair

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 51 Bookfluencer ปลุกนักอ่าน

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ (Thai National Book Fair) จัดครั้งแรกเมื่อปี 2515 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กำหนดให้ช่วงวันที่ 1-7 เมษายนของทุกปี เป็นสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมคนไทยรักการอ่าน และกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานเป็นประจำทุกปี สำหรับงานครั้งแรกใช้พื้นที่สังคีตศาลา โรงละครแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นย้ายสถานที่จัดไปหลายแห่ง ได้แก่ สวนลุมพินี โรงเรียนหอวัง ท้องสนามหลวง คุรุสภา และถนนลูกหลวง ข้างกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมา สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยขอมีส่วนร่วมเป็นผู้จัดงาน มีสำนักพิมพ์เข้าร่วมกว่า 20 สำนักและผู้เข้าชมงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ปี 2539 กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ตกลงกันจัดงานปีละ 2 ครั้ง คือ ต้นปีเป็นงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ส่วนปลายปีเป็นงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ โดยปีนั้นประเดิมจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติ (Book Expo Thailand) ครั้งแรกที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ต่อมาจัดที่ท้องสนามหลวงและภายหลังทั้งสองงานจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Read More