Home > Test & Go

ยกเลิก Test & Go ไทยเตรียมลุยท่องเที่ยวเต็มสูบ

อย่างที่ทราบกันดีว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลเสียต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศไทยที่พึ่งพารายได้จากต่างประเทศเป็นหลัก ทั้งภาคการส่งออก การลงทุน การท่องเที่ยว แม้ว่าการค้าระหว่างประเทศจะเคยหยุดชะงักในช่วงแรกของการระบาด ทว่า ปัจจุบันกลับมีทิศทางที่สดใสและมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่การลงทุนยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เพราะยังมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกล้วนมีส่วนต่อการตัดสินใจของนักลงทุนจากต่างชาติว่าจะย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นหรือไม่ ในขณะที่การท่องเที่ยวที่เคยสร้างรายได้ให้ประเทศไทยอย่างมหาศาล โควิด-19 ได้สร้างบาดแผลฉกรรจ์ไว้จนผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถเยียวยาตัวเองได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สภาพการณ์ปัจจุบันที่การติดเชื้อเริ่มเข้าสู่ภาวะทรงตัว แม้จะยังมีผู้ติดเชื้อหลักหมื่นคนต่อวัน ทว่า ความรุนแรงของโรคค่อยๆ ลดลง เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับวัคซีน และไทยเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวมาแล้วระยะหนึ่ง กระนั้นด้วยเงื่อนไขที่เคร่งครัดสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา ผู้ประกอบการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มองว่า เงื่อนไขดังกล่าวไม่เอื้ออำนวยให้การท่องเที่ยวไทยได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทยมีส่วนสำคัญต่อการจ้างงานในภาคบริการ ที่ในช่วงการระบาดอย่างหนักจนต้องประเทศปิดประเทศ แรงงานที่อยู่ในระบบนี้ถูกเลิกจ้างเป็นจำนวนมาก นั่นส่งผลโดยตรงต่อรายได้และหนี้สินที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย หนี้ครัวเรือนไทยเมื่อสิ้นปี 2564 อยู่ที่ 90.1% ของจีดีพี เพิ่มขึ้น 10.2% เมื่อเทียบกับปี 2562 ก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19 อยู่ที่ 79.9% ของจีดีพี หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากการขาดรายได้ของประชาชน อันมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ลดลงอย่างมาก เกิดภาวะว่างงาน หรือชั่วโมงการทำงานลดลง รายได้ลดลง ความหวังที่จะให้เศรษฐกิจทั้งระบบขับเคลื่อนคือการผ่อนปรนมาตรการด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ายังประเทศไทยมากขึ้น เมื่อเงื่อนไขต่างๆ ลดลง

Read More