Home > SET

KTC ผนึก KTAM และ SET ร่วมโครงการ “Point to Invest” ลงทุนง่ายๆ เปลี่ยนพอยต์เป็นกองทุนรวม

เคทีซีผนึก KTAM และ SET ร่วมโครงการ “Point to Invest” ลงทุนง่ายๆ เปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นกองทุนรวม นางพิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บมจ. บัตรกรุงไทย ร่วมกับ นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “KTAM” และนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโครงการ “Point to Invest” ทางเลือกใหม่ เปลี่ยนพอยต์เป็นกองทุนรวม เปิดให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีสามารถแลกคะแนน KTC FOREVER เป็นเงินลงทุนในกองทุนรวม โดยใช้คะแนน KTC FOREVER ทุกๆ 1,000 คะแนนเปลี่ยนเป็นหน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท

Read More