Home > Seeds for the Future 2022

ปิดฉากโครงการ ‘Seeds for the Future 2022’ ในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ เร่งผลักดันบุคลากรดิจิทัลรุ่นใหม่

ปิดฉากโครงการ ‘Seeds for the Future 2022’ ในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ เร่งผลักดันบุคลากรดิจิทัลรุ่นใหม่ในไทยและอาเซียนเพื่อยุคดิจิทัล โครงการ Seeds for the Future 2022 ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิอาเซียนและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นเจ้าภาพ สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้วด้วยพิธีปิดอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อตอบโจทย์ด้านการขาดแคลนบุคลากรดิจิทัลในไทยและภูมิภาคอาเซียน รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลด้วยการแข่งขันและการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ตามพันธกิจของหัวเว่ย ทั้งนี้ หัวเว่ยจะต่อยอดการแข่งขันสำหรับทีมชนะในประเทศสิงคโปร์และบนเวทีโลก เพื่อผลักดันสตาร์ทอัพหน้าใหม่ในเอเชียให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ โครงการ Seeds for the Future 2022 ในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทย และเป็นครั้งแรกในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 120 คน จาก 16 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และยังมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการ Seeds for the Future มุ่งส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมายและน่าจดจำ ผ่านโครงการในระดับภูมิภาคให้แก่เยาวชน

Read More