Home > RUN goodr

พรศักดิ์ ชินวงศ์วัฒนา วิ่งฝ่าวิกฤตแบบมาราธอน

“มาราธอนมี 2 ปัจจัย ปัจจัยที่ควบคุมได้กับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ สิ่งที่เราควบคุมได้ คือ ตัวเรา เราต้องซ้อม ต้องรู้ร่างกายเรา ระยะทางเท่ากัน 42.195 กิโลเมตร แต่อีกปัจจัยเราควบคุมไม่ได้ตลอดระยะเวลาวิ่ง 6-7 ชั่วโมง สภาพอากาศ แดด ฝนตก พื้นผิวที่เปลี่ยนไป ทั้ง 2 ปัจจัยไม่ต่างอะไรกับการทำธุรกิจ ซึ่งต้องหาวิธีแก้เฉพาะหน้า สู้ไปเรื่อยๆ” พรศักดิ์ ชินวงศ์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรฟ อีดิชั่น จำกัด เปรียบเทียบกีฬาวิ่งมาราธอนที่สามารถถอดรหัสแปลประสบการณ์สู่แนวคิดการทำธุรกิจ โดยเฉพาะการเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาในทุกๆ สถานการณ์ ที่สำคัญการเล่นกีฬาเป็นสิ่งปลูกฝังตัวตนเขาตั้งแต่เด็กและจุดประกายการลงทุนธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้ากลุ่มสปอร์ต (Sportswear and Footwear) เป็นตัวแรกในชีวิต เขาเล่าว่า พื้นฐานครอบครัวเป็นครอบครัวที่เล่นกีฬาจริงจังตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ พ่อเป็นนักกีฬาบาสเกตบอล แม่เป็นนักเทนนิส ตั้งแต่เด็กได้เล่นบาสเกตบอล เล่นเทนนิส แต่กลายมาเป็นนักวิ่งมาราธอน ซึ่งจริงๆ การวิ่งเป็นส่วนหนึ่งของกีฬา แต่ไม่ได้วิ่งจริงจัง พอทำร้านกีฬา เริ่มคลุกคลีเรื่องการวิ่งมากขึ้นช่วงทำแบรนด์รองเท้าวิ่ง ASICS มีโอกาสซึมซับบรรยากาศ

Read More