Home > PTTOR International Holdings

OR เข้าลงทุนใน Traveloka ขยายธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

OR เข้าลงทุนใน Traveloka แพลตฟอร์มให้บริการด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ ขยายธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจไลฟ์สไตล์ โออาร์ เข้าลงทุนใน Traveloka หนึ่งในผู้นำแพลตฟอร์มออนไลน์ด้านการจองบริการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านบริษัท PTTOR International Holdings (Singapore) Pte. Ltd. (“SGHoldCo”) นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเข้าสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจร นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เป็นประธานในการลงนามสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Collaboration Agreement) ระหว่าง OR กับ Traveloka ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการค้นหา จอง และชำระเงินสำหรับตั๋วเครื่องบิน ที่พัก การเดินทาง และไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ รวมไปถึงบริการทางการเงิน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยมีนาย Ferry Unardi Co-founder

Read More