Home > Online Lifestyle

‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ เปิดช่องทาง Ecommerce รุก Online Lifestyle รูปแบบใหม่ของวงการอาหาร

‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ เปิดช่องทาง Ecommerce รุก Online Lifestyle รูปแบบใหม่ของวงการอาหาร หวังเพิ่มสัดส่วนยอดขายบนแฟลตฟอร์มให้เป็น 5% ภายใน 3 ปีข้างหน้า ‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ หรือ SORKON เปิดช่องทาง Ecommerce ทั้งรูปแบบ Website ของบริษัท shop.sorkon.co.th และ Market place ต่าง ๆ ในรูปแบบ Lifestyle ภาพลักษณ์ใหม่ ครั้งแรกของวงการอาหารไทย ตอบโจทย์การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในยุค New Normal เจาะกลุ่มเป้าหมาย Young generation และขยายเข้าสู่ร้านค้ารายย่อย (B2B) หวังสร้างยอดขายผ่านช่องทาง Ecommerce ให้ไม่น้อยกว่า 5% ภายใน 3 ปีข้างหน้า ชี้จุดเด่น รูปแบบการสั่งซื้อสินค้า สะดวก รวดเร็ว

Read More