Home > oil

บ้านปูฯ ปิดดีลแหล่งก๊าซ “บาร์เนตต์” รับอานิสงค์ราคาก๊าซพุ่งช่วงหน้าหนาว

บ้านปูฯ ปิดดีลแหล่งก๊าซ “บาร์เนตต์” รับอานิสงค์ราคาก๊าซพุ่งช่วงหน้าหนาว พร้อมเดินหน้าต่อยอดพอร์ตธุรกิจก๊าซฯ ในสหรัฐฯ ตอกย้ำยุทธศาสตร์สร้างอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จปิดดีลสัญญาซื้อขายแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนกำหนดเดิม 3 เดือน ด้วยมูลค่าการลงทุนสุทธิ 489.80 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 15,407.89ล้านบาท) รับกระแสเงินสดช่วงขาขึ้นของราคาก๊าซในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวได้ทันที ส่งผลให้ EBITDA จากแหล่งก๊าซธรรมชาติรวม 2 แหล่งของบ้านปูฯ เพิ่มเป็นร้อยละ 10 จากยอดรวม EBITDA ของบริษัทฯ ในปีนี้ และมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกในปีหน้าจากการคาดการณ์ราคาก๊าซที่สูงขึ้น สะท้อนผลลัพธ์การเลือกลงทุนและปิดดีลในจังหวะที่เหมาะสม ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ทั้งนี้ การลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติมีความเสี่ยงต่ำ มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งที่ดีรองรับ ทีมงานทั้งไทยและสหรัฐฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และมีความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย พร้อมเทคโนโลยีที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าให้มากที่สุด ในขณะที่เน้นการบริหารต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพ (Lean Operation) เพิ่มความเชื่อมั่นว่าธุรกิจก๊าซจะเติบโตและเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่แข็งแกร่งของบ้านปูฯ

Read More

อนาคตปาล์มน้ำมันไทย บนมาตรฐานใหม่ของ EU

ความพยายามของกลไกรัฐภายใต้รัฐบาลประยุทธ์ 2 ในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะการแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ดูจะเป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขและเสริมเติมให้สังคมเศรษฐกิจไทยพลิกฟื้นจากอาการป่วยไข้ที่ดำเนินต่อเนื่องและซบเซามาเนิ่นนานตลอดห้วงเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เพิ่งพ้นสภาพและละจากอำนาจไปหลังจากที่รัฐบาลประยุทธ์ 2 แถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภา เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเด็นว่าด้วยราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ กลายเป็นหัวข้อและกระทู้ถาม ซึ่งนอกจากจะสะท้อนสภาพปัญหาของภาคการเกษตรไทยที่มีร่วมกันในแต่ละผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีนัยแฝงถึงการเรียกร้องให้กลไกรัฐเร่งแสวงหาและดำเนินมาตรการเพื่อลดทอนความยากลำบากของเกษตรกรผู้ประกอบการ และวางมาตรการระยะยาวเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต การกล่าวถึงบทบาทของพืชพลังงานในนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล นอกจากจะเป็นไปเพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยกระจายชนิดของเชื้อเพลิงทั้งจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแล้ว กรณีดังกล่าวยังมีเนื้อหาที่มุ่งส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 และ B100 เพื่อเพิ่มการใช้และดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil: CPO) ด้วยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับราคาน้ำมันปาล์มให้สูงขึ้นได้ ท่วงทำนองแห่งมาตรการดังกล่าวได้รับการขับเน้นขึ้นอีก หลังจากที่การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมี สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน มีมติขยายระยะเวลาให้ระดับราคาขายปลีกน้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ต่ำกว่าดีเซลปกติ (บี 7) ที่อัตรา 5 บาทต่อลิตร จากเดิมที่มาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุในวันที่ 31 กรกฎาคม ออกไปอีก 2 เดือน

Read More