Home > Oh My DOS!

DOS Life สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้ตลาดถังเก็บน้ำ ผ่านแคมเปญ “โอ้มายดอส Oh My DOS! เพราะความห่วงใย มันใหญ่บะเร่อบะร่า”

DOS Life โชว์วิสัยทัศน์ผู้นำ ปลุกกระแสผู้บริโภคเปลี่ยนมุมมอง “ถังเก็บน้ำไม่ใช่แค่ถังสำรอง แต่เป็นถังที่สำคัญ” ผ่านแคมเปญ “โอ้มายดอส Oh My DOS! เพราะความห่วงใย มันใหญ่บะเร่อบะร่า” เปิดตัว “บีม-กวี และครอบครัว Brand Ambassador DOS Life Family” เพื่อร่วมส่งต่อความห่วงใยให้ผู้ใช้ถัง DOS มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น DOS Life สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้ตลาดถังเก็บน้ำ เสนอแคมเปญเปลี่ยนมุมมองผู้บริโภคด้วยความห่วงใยที่ใหญ่บะเร่อบะร่า เปลี่ยนเรื่องถังเก็บน้ำจากแค่ถังสำรองสู่เรื่องความสำคัญที่ต้องหันมาใส่ใจเพราะดอสไลฟ์คือผู้นำที่คิดค้นนวัตกรรมตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนในปัจจุบัน นายดิศนิติ โตวิวัฒน์ กรรมการ-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถังเก็บน้ำคุณภาพ แบรนด์ DOS Life (ดอสไลฟ์) เปิดเผยถึงแคมเปญโอ้มายดอส Oh My DOS! เพราะความห่วงใย มันใหญ่บะเร่อบะร่า เกิดขึ้นจากการเก็บรวบรวม market data และนำมาวิเคราะห์จนพบว่า “น้ำคือสิ่งจำเป็นที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งอุปโภคและบริโภค” ดังนั้นความสะอาดคือปัจจัยหลักที่ผู้ใช้ต้องการ

Read More