Home > Maha Songkran World Water Festival 2024

ททท. แจกพิกัดเที่ยวสงกรานต์ 93 จุดทั่วประเทศ กับงาน“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567”

“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว ซึ่งจัดขึ้นทั่วประเทศ ในโอกาสที่ ยูเนสโก ขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เตรียมจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 อย่างยิ่งใหญ่ และวิจิตรตระการตา ในวันที่ 11-15 เมษายน 2567 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลางและพื้นที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยนำเสนอภาพลักษณ์ความสวยงามของประเพณีสงกรานต์ไทย ด้วยขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานต์มากกว่า 20 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถพระพุทธรูป ขบวนรถเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2567 "มโหธรเทวี" เสด็จไสยาสน์ลืมเนตรเหนือหลังนกยูง ขบวนรถพาเหรด 16 จังหวัด พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักแสดงและผู้ร่วมขบวนแห่กว่าพันคน

Read More