Home > IARD

ดิอาจิโอ โมเอ็ท จับมือสมาพันธ์เพื่อการดื่มอย่างรับผิดชอบ ประกาศมาตรฐานสากลการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์

ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ จับมือสมาพันธ์เพื่อการดื่มอย่างรับผิดชอบนานาชาติ ประกาศมาตรฐานสากลสำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์และการจัดส่ง พร้อมเรียกร้องรัฐบาลพิจารณายกเลิกการห้ามจำหน่ายบนช่องทางออนไลน์ และหันมาใช้มาตรการควบคุมการจำหน่ายที่เหมาะสมแทน บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พรี​เมี่ยมระดับโลก ร่วมกับสมาพันธ์เพื่อการดื่มอย่างรับผิดชอบนานาชาติ (International Alliance for Responsible Drinking หรือ IARD) ประกาศเปิดตัวมาตรฐานสากลสำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์และการจัดส่งเป็นครั้งแรกของโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามแบบวิถีใหม่ที่แสวงหาความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมยกระดับมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการในการป้องกันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เพื่อลดปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย ในขณะเดียวกัน ขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณานำมาตรฐานสากลดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการจัดส่งแทนการห้ามจำหน่าย โดย DMHT พร้อมร่วมมือกับภาครัฐบาลและภาคประชาสังคมในการลดปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตราย สนับสนุนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกิจการรายย่อยให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการฟื้นฟู การเติบโต และการจ้างงานในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 16 เดือน มร. จูลส์ นอร์ตัน แซลเซอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดิอาจิโอ

Read More