Home > honda

ฮอนด้า ครองตำแหน่งอันดับ 1 ยอดขายกลุ่ม xEV ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ฮอนด้า ครองตำแหน่งอันดับ 1 ยอดขายกลุ่ม xEV ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความเชื่อมั่นระบบฟูลไฮบริด e:HEV ด้วยสมรรถนะที่ทรงพลัง ให้การประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม พร้อมมอบประสบการณ์การขับขี่อย่างไร้กังวล บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความสำเร็จของยนตรกรรมฟูลไฮบริด e:HEV ของฮอนด้าอีกครั้ง ครองตำแหน่งผู้นำยอดขายกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) ในตลาดรถยนต์ประเทศไทยปี 2566 (มกราคม - ธันวาคม 2566) ด้วยยอดขายสะสมรวม 48,208 คัน ครองส่วนแบ่งทางการตลาด xEV มากกว่า 27%* และเป็นผู้นำใน 3 เซกเมนต์หลักของตลาด xEV ได้แก่ กลุ่มคอมแพคท์คาร์ กลุ่มเอสยูวีขนาดกลาง และกลุ่มเอสยูวีขนาดใหญ่ ตอกย้ำความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ในการนำเสนอยนตรกรรมคุณภาพในหลากหลายเซกเมนต์ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีฟูลไฮบริด e:HEV ซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานในปัจจุบัน พร้อมส่งมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดีเยี่ยมและทรงพลัง จากการผสานพลังขับเคลื่อนหลักจากมอเตอร์ไฟฟ้า ให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Read More

“กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย” ประกาศความสำเร็จ 7 ปี โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน

“กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย” ร่วมมือ “มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ประกาศความสำเร็จ 7 ปี โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ส่งผลกว่า 2,200 ครัวเรือนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ที่เพียงพออย่างยั่งยืน กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ประกาศความสำเร็จจากการผสานความร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน เป็นปีที่ 7 สามารถเพิ่มปริมาณน้ำถึง 144,825 ลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้มีพื้นที่เพาะปลูกได้รับผลประโยชน์จากป่าต้นน้ำและการบริหารจัดการแหล่งน้ำยั่งยืนมากถึง 7,643 ไร่ ส่งผลให้ 2,198 ครัวเรือน (5,914 คน) ในลุ่มน้ำน่านทั้ง 5 พื้นที่ (จังหวัดน่านและจังหวัดพิษณุโลก) มีน้ำอุปโภค บริโภค และเพิ่มแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปี และเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน นอกจากนี้ พื้นที่ชุมชนบ้านดงผาปูน ยังได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็น 1 ใน 28 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

Read More